VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

15. září 2015

Zprovoznili jsme novou plošinu pro vozíčkáře

Východočeské divadlo během letních prázdnin nainstalovalo do vstupních prostor novou plošinu, která lidem s pohybovým postižením zpřístupňuje nejen přízemí, ale premiérově i foyer v prvním patře, kde se konají výstavy a různé mimořádné akce. Plošina byla slavnostně uvedena do provozu 14. září před benefičním představením romantické komedie Mezi nebem a zemí, jehož výtěžek byl věnován ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Akce pod názvem Přístupné divadlo se zúčastnili představitelé města Pardubice a zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v čele s jejím předsedou Václavem Krásou.

Plošina je umístěna v bočním vchodu ze Smetanova náměstí, do chodu ji spouští inspektorka hlediště (u vchodu je zvonek). Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů je pohyb plošiny pomalý, proto žádáme o příchod do divadla s dostatečným předstihem. Děkujeme za pochopení.
Radek Smetana