VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Současná výstava: Tomáš Sejkora (23. března – 2. května 2019)

Surrealistický symbolismus


Královéhradecký malíř a muzikant TOMÁŠ SEJKORA (1981) a jeho do všech detailů, až puntičkářsky propracovaná malba…

„Kreslení a umělecké činnosti jsem se začal věnovat během studia na střední škole, ale zájem o výtvarné umění jsem měl již od dětství. Několik let jsem docházel do lidové školy umění. Surrealismus jsem si vybral pro jeho možnost symbolicky reagovat na současné sociální, environmentální a vědecké dění v lidské společnosti a pro jeho iluzivní způsob vyjádření. Obrazy jsou pro mě otevřenými dveřmi do vesmíru a mým cílem je odkrýt pozoruhodný svět, který se skrývá za nimi. Vše, co se jeví jako nereálné, je odrazem světa skrytého v tajemstvích abstrakce. Svět dává smysl teprve ve chvíli, kdy se v duševním procesu dostaneme za horizont toho, co jsme pojmenovali realitou. Hledáním významu věcí kolem nás se nechám unášet myšlenkami a volnými asociacemi své obrazotvornosti, abych dosáhl vyjádření přesahujícího běžnou skutečnost, a tím ke stejné hře přiměl i diváka. Smysluplná odpověď se nachází v každém z výjevů a je jen na pozorovateli, aby si ji nalezl sám podobným způsobem, jakým je ve svém životě v menší či větší míře ovlivněn možnostmi filosofie,“ říká Tomáš „Sejky“ Sejkora.

Když se rozhlédneme po obrazech Tomáše Sejkory, na první pohled by se mohlo zdát, že leitmotivem jeho tvorby je vesmír. „Podle mě je oním leitmotivem spíše místo, výsek určité krajiny – ať už z tohoto, nebo z jiného světa. Tomášovy výhledy do krajiny nejsou vždy krásné a idylické, často jsou temné až znepokojující. Ve svých obrazech vyzdvihuje estetiku romantické přírody i estetiku továren, sídlišť, strojů. Toto vnitřní dilema vzniklo už možná v jeho dětství. Tomáš vyrůstal v Hradci Králové ze tří stran obklopen průmyslovou zónou a ze čtvrté strany oddělen od centra města rušnou silnicí. Temná krása městských periferií, krása hnusu ho odmala fascinovala, ale současně měl vždy tendenci od ní utíkat do přírody, do lesů, do skal. To napětí mezi obdivem města, civilizace a jejích výdobytků a obdivem přírody na druhé straně se zrcadlí právě i v Tomášově tvorbě. Kromě dichotomie kultura vs. příroda jeho díla postihují i jiné dichotomie – všednost vs. velkolepost, ratio vs. intuice, realita vs. sen, ale také věda vs. víra. Do kontrastu s výjevy z oblasti exaktních věd dává Tomáš odkazy na prvky z jiného světa, na něco transcendentního, na něco, co nás přesahuje,“ uvádí Michaela Horynová, publicistka a básnířka – laureátka 42. ročníku Literární soutěže Františka Halase, kde zároveň získala Zvláštní cenu Klementa Bochořáka.

Více na www.sejkoratomas.cz.

VÝSTAVA JE PRODEJNÍ!

Předešlé výstavy:

Ivo Jansa (23. února –20. března 2019)


Dagmar Karell (15. prosince 2018 – 20. února 2019)


Miloš Chromek / Monochromatika (13. října - 13. prosince 2018)


Eva Francová (20. května - 10. října 2018)


Jitka Píšová – Slavíková (3. dubna - 17. května 2018)


Jiří Šindler (10. března - 3. dubna 2018)


Jana Baboráková - TŘI (16. prosince 2017 - 8. března 2018)


Jaroslav Svoboda - akty a akvarely (21. října 2017 - 13. prosince 2017)


Taťána Ludvíková Dědourková - Zahrady (24. června 2017 - 18. října 2017)


CESTY 2017 - scénografie, malby, kresby, grafiky, fotografie i plastiky v dílech přátel Jana Jünglinga (13. května - 21. června 2017)


Lucie Staňková (4. března - 10. května 2017)


Emma Margaret Smith - Divadelní soubory (3. prosince 2016 - 1. března 2017)


Pohledy do minulosti Pardubic - historické pohlednice sběratele Tomáše Macáka (15. října 2016 - 1. prosince 2016)


Boris Šlechta (23. dubna 2016 - 13. října 2016)


Dalibor Borovec (27. února - 21. dubna 2016)


Ivan Baborák (19. prosince 2015 - 25. února 2016)


Jiří Vavřina (17. října - 16. prosince 2015)


Šárka Hrouzková (22. dubna - 14. října 2015)


Marek Brodský (19. února - 21. dubna 2015)


The Tap Tap načerno (21. ledna - 18. února 2015)


Dušan Křivský (6. prosince 2014 - 20. ledna 2015)


Vít Bouček (11. října - 4. prosince 2014)


Obrazy členek výtvarného kurzu pro dospělé při DDM ALFA Pardubice – Polabiny (14. června - 9. října 2014)


Aleš Formánek (26. dubna - 13. června 2014)


Jaroslav Jebavý (14. února - 24. dubna 2014)


Milan Krynek (7. prosince 2013 – 13. února 2014)


Jan Dinga (19. října - 5. prosince 2013)


Jarmila Jiravová (27. dubna - 18. října 2013)


Rudolf Pollák (16. února - 25. dubna 2013)


Miloš Fic (15. prosince 2012 - 14. února 2013)


Zdeněk Sigmund (13. října - 14. prosince 2012)


Petr Moško (12. května - 11. října 2012)


Marta Benešová – Břehová (31. března - 10. května 2012)


Karel Kafka (25. února - 30. března 2012)


Klára Klose (7. ledna - 24. února 2012)


Blanka Bohdanová (10. prosince 2011 - 6. ledna 2012)


Jindřich Hegr (15. října - 8. prosince 2011)