VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Jaroslav Svoboda - akty a akvarely (21. října 2017 - 13. prosince 2017)

Jaroslav Svoboda se narodil 5. srpna 1955 v Praze. Je absolventem Akademie výtvarných umění. Věnuje se malbě, kresbě, grafice, designu a scénografii. Často spolupracuje s Českou televizí – upozorněme na scénografie pořadů Zázraky přírody či StarDance. Jeho díla jsou součástí mnoha soukromých i zahraničních sbírek.


Jana – dívčí akt 40, 2017

„Jde o zkušeného a vynalézavého autora celé řady uměleckých počinů. V minulosti se výrazněji zabýval akvarelovou krajinomalbou, ze které postupně přešel k hledání smyslu tvorby ve velkoplošných malbách poetických abstraktních kompozic, jež jsou zcela zásadní myšlenkou jeho uměleckého projevu. Ač abstraktní umění není nositelem myšlenky, nýbrž spíše pocitu a momentální nálady, Jaroslav Svoboda sblížil tyto dvě neslučitelné veličiny do jedinečného nedílného celku,“ říká teoretik, kritik a vedoucí oddělení společenských věd Prácheňského muzea Jan Kotalík.

V nemalé míře se zároveň věnuje tvorbě kreseb a grafik se zaměřením na akt. Díky cílevědomému hledání osobitého výrazového prostředku se mu vedle techniky grafitové kresby povedlo nalézt zcela ojedinělý způsob ztvárnění v grafické technice serigrafii. Výslednicí jeho snah se stal čistě pozitivní výsledek – vytvoření jemné linky a křehkých valérů charakteristických pro kresbu štětcem.

„Kresby a grafiky Jaroslava Svobody napovídají o autorově snaze vyjádřit bleskovou myšlenku, okamžitý radostný zážitek z poznání krásy ženské nahoty. Autor používá často energické – až gestické – tahy. Někdy je zobrazeno pouhé naznačení či hlavní obrys odhaleného těla,“ uvádí Jan Kotalík a dodává: „Pozorovatel může také nalézt při snaze číst v jemných dívčích a ženských tvářích, často skrývaných nebo odvrácených, i náznaky znepokojení, potlačované rozpaky, možná i nejistotu. Celkovému charakteru výpovědi jednotlivých prací i celku to jenom prospívá – nedochází tak k pádu do lascivnosti a povrchnosti.“

Více na www.akt-art.eu.

Výstava je prodejní.

Předešlé výstavy:

Taťána Ludvíková Dědourková - Zahrady (24. června 2017 - 18. října 2017)


CESTY 2017 - scénografie, malby, kresby, grafiky, fotografie i plastiky v dílech přátel Jana Jünglinga (13. května - 21. června 2017)


Lucie Staňková (4. března - 10. května 2017)


Emma Margaret Smith - Divadelní soubory (3. prosince 2016 - 1. března 2017)


Pohledy do minulosti Pardubic - historické pohlednice sběratele Tomáše Macáka (15. října 2016 - 1. prosince 2016)


Boris Šlechta (23. dubna 2016 - 13. října 2016)


Dalibor Borovec (27. února - 21. dubna 2016)


Ivan Baborák (19. prosince 2015 - 25. února 2016)


Jiří Vavřina (17. října - 16. prosince 2015)


Šárka Hrouzková (22. dubna - 14. října 2015)


Marek Brodský (19. února - 21. dubna 2015)


The Tap Tap načerno (21. ledna - 18. února 2015)


Dušan Křivský (6. prosince 2014 - 20. ledna 2015)


Vít Bouček (11. října - 4. prosince 2014)


Obrazy členek výtvarného kurzu pro dospělé při DDM ALFA Pardubice – Polabiny (14. června - 9. října 2014)


Aleš Formánek (26. dubna - 13. června 2014)


Jaroslav Jebavý (14. února - 24. dubna 2014)


Milan Krynek (7. prosince 2013 – 13. února 2014)


Jan Dinga (19. října - 5. prosince 2013)


Jarmila Jiravová (27. dubna - 18. října 2013)


Rudolf Pollák (16. února - 25. dubna 2013)


Miloš Fic (15. prosince 2012 - 14. února 2013)


Zdeněk Sigmund (13. října - 14. prosince 2012)


Petr Moško (12. května - 11. října 2012)


Marta Benešová – Břehová (31. března - 10. května 2012)


Karel Kafka (25. února - 30. března 2012)


Klára Klose (7. ledna - 24. února 2012)


Blanka Bohdanová (10. prosince 2011 - 6. ledna 2012)


Jindřich Hegr (15. října - 8. prosince 2011)