VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

tisková zpráva 9. září 2015

Východočeské divadlo slavnostně zprovozní novou plošinu pro vozíčkáře

Východočeské divadlo Pardubice během letních prázdnin nainstalovalo do vstupních prostor novou plošinu, která lidem s pohybovým postižením zpřístupní nejen přízemí, ale premiérově i foyer v prvním patře. „Na tuto adaptaci bezbariérového vstupu do hlediště i foyer divadla přispělo město Pardubice z programu podpory bezbariérovosti částkou 427 000 Kč,“ říká předsedkyně komise pro bezbariérovost Ivana Liedermanová.

Plošina bude slavnostně uvedena do provozu v pondělí 14. září před benefičním představením romantické komedie Mezi nebem a zemí, jehož výtěžek bude v plné výši věnován ve prospěch osob se zdravotním postižením.


Akce pod názvem Přístupné divadlo se zúčastní představitelé města Pardubice a zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). Společenské setkání začíná v 18.00 hodin ve foyer, benefiční představení, které uvede předseda NRZP ČR Václav Krása, bude následovat od 19.00 hodin.

Mezi nebem a zemí netřeba dlouze představovat, neboť i po roce uvádění jsou představení současné duchařské komedie často zcela vyprodaná. Za diváckým úspěchem stojí nejen téma hry, které poukazuje na důležitost přirozených lidských hodnot, ale i herecké výkony Petry Janečkové, Petra Dohnala, Martiny Sikorové či Petra Borovce.
Radek Smetana

PR

Kontakt:

Radek Smetana
Public Relations manažer
smetana@vcd.cz
tel: 466 616 412
nebo 602 595 016


Fotografie v tiskové kvalitě:

Všechny fotografie ve fotogaleriích u jednotlivých inscenací i u tiskových zpráv lze stáhnout v tiskové kvalitě
(přes šipku vpravo dole u vybrané
fotografie).