VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
2. květen 2017

110. výročí položení základního kamene VČD

Pohled na Královskou třídu a na parcelu (vlevo v místě ohybu Městské řeky) před stavbou divadla kolem roku 1904
Na konci 19. století panoval v Pardubicích čilý divadelní ruch, ochotnické divadlo se hrálo ledaskde: v hostinci U české koruny, Na kopečku, Na vinici, v nádražním hostinci, v sále Odeon v hostinci Veselka… Důstojná divadelní budova však chyběla. V roce 1880 vznikl Spolek pro zřízení divadelního domu v Pardubicích, jemuž léta předsedal právník, spisovatel a dramatik Josef Štolba. Od tohoto kroku ale uplynulo celých 29 let, než bylo divadlo otevřeno. Příčin prodlení bylo víc. Nejprve se hledala vhodná parcela, jež byla zakoupena v březnu 1884. Pak byl vypsán konkurz na stavbu, který vyhrál architekt Jindřich Fialka. Následovala však léta plná dohadů o tom, co se má vlastně stavět: zda divadlo, nebo divadelní dům s „vedlejšími místnostmi hostinskými“. V roce 1893 byl tedy vyhlášen další konkurz, ve kterém však ani jeden ze šesti návrhů neuspěl. Důsledkem toho byl postupný úpadek činnosti spolku, která nakonec téměř ustala.

Po deseti letech nečinnosti spolku se městská rada usnesla, že převezme stavbu na svá bedra. Spolek jí odevzdal své jmění i stavební parcelu s podmínkou, aby stavba začala co nejdříve. Městská rada vyzvala renomovaného architekta secese Antonína Balšánka, aby vypracoval plány, a po jejich schválení v roce 1906 městské zastupitelstvo povolilo zahájení stavby. Základní kámen byl slavnostně položen 16. května 1907.

Na samotném základním kameni, který je odhalen na zdi ve vstupním foyer divadla, je však vytesáno datum 9. května 1907, což osvětluje pardubický historik Miroslav Klimpl: „Původně měl být základní kámen divadla položen opravdu 9. května, ale protože se 14. května konaly volby do říšského sněmu a organizátoři se obávali politického zneužití této akce, byl akt položení základního kamene skutečně přesunut až na 16. května.“

Jak je vidět, politika zasahovala do věcí veřejných již na počátku 20. století. Zásadní však je, že budova divadla v Pardubicích byla po všech počátečních peripetiích postavena a bohyni Thálii slouží dodneška!
Radek Smetana
(s použitím materiálů z knihy Historie divadelní Pardubic a okolí J. Císaře a V. Mohylové)

Josef Štolba při projevu u příležitosti položení základního kamene divadla