VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
7. červen 2016

45 kROKŮ ze SKLEPA

Něco z análů

V letošním roce slaví kultovní Divadlo Sklep 45 let od zahájení své činnosti. Historka o tom, že se Sklep zrodil v roce 1971 v domku u Vávrů ve skutečném sklepě na hromadě uhlí a brambor už patří pomalu do čítanek. Stejně jako některé rané verše tehdy adolescentních zakladatelů Vávry a Šteindlera. Označení „zakladatelé“ však není zcela na místě, neboť Sklep vlastně nikdy nebyl založen, jak tvrdí sklepáci, nelze jej proto ani zrušit. Tím vlastně vysvětlují i to, proč nevyšuměli jako spousta podobných spolků. Kolem nich se pohybovaly v soustředných kruzích další soubory, především divadla počítající se v osmdesátých letech k Pražské pětce (Mimóza, Recitační skupina Vpřed, Kolotoč, Baletní jednotka Křeč) a v neposlední řadě i výtvarná skupina Tvrdohlavých.
K jádru souboru náleží, vedle Vávry a Šteindlera, Tomáš Vorel, Tomáš Hanák, Jan Slovák, Jiří Fero Burda, Ondřej Trojan, Jiří Macháček, Tereza Kučerová, Robert Nebřenský, Eva Holubová, Petr Koutecký, Pavel Auerbach, Monika Načeva, Bára Dlouhá, František Váša, Vlastimil Zavřel, Jana Hanáková, Otakar Schmidt , Václav Marhoul, Jan Boháč, Aleš Najbrt, krátce i Ivana Chýlková, Marek Vašut a Lukáš Vaculík a mnoho dalších.
Paradoxem Divadla Sklep je skutečnost, že nikdy nechtělo ničeho dosáhnout. Mnohé příslušníky sklepovské generace přitom k jejich profesnímu úspěchu nasměrovala právě prkna Sklepa.
Sklep se nikdy nepokoušel posouvat divadelní vývoj a nevydával generační manifesty ani deklarace. Přesto, především obsáhlostí (ne) uměleckých aktivit širokého okruhu sklepáckých osobností, dnes ovlivňuje Sklep všechny obyvatele, od batolat až po důchodce. Ať je to při výuce v televizním kurzu němčiny, při procházce po „šumných městech“, ve filmové tvorbě i při ovlivňování prostřednictvím reklam, tvorbou kostýmních kreací, smělými doprovodnými akcemi karlovarského festivalu, hudebními produkcemi a mnoha dalšími aktivitami.
Skutečné sklepní začátky, na uhlí a bramborách, vyústily v tvar velmi volně strukturovaný, v BESÍDKU, která žije s úspěchem podnes.

První byly Pardubice

V rámci letošních oslav již proběhlo několik významných akcí. Dosud se všechny uskutečnily na území jejich domovské scény, v divadle Dobeška a na dalších místech Prahy.
V duchu historických událostí budou do výčtu setkání se „sklepáky“ zařazeny i Pardubice. Toto město bylo totiž místem jejich prvního mimopražského vystoupení. Stalo se to téměř přesně po deseti letech od zahájení činnosti. Tehdejší organizátoři Majálesu pozvali soubor, který vystoupil 1.května 1981 v areálu vysokoškolských kolejí.
Volba místa pro uspořádání mimopražských oslav byla tedy jednoduchá. Původní záměr sice počítal s propojením účinkování členů divadla i na rodinném festivalu Oblaka fest, vinou zrušení letošního ročníku zůstává „jen“ u šestihodinového představení, ve kterém se současní, ale i bývalí „sklepáci“ pochlubí s kousky více či méně žhavými, tedy z Besídek uváděných po několik desetiletí.


Cíl je být dobrým hostitelem

Zmíněná vrcholná událost pardubických oslav jubilea Divadla Sklep se uskuteční v pátek 24.června 2016 od 15.30 hodin v budově Východočeského divadla. Mnozí příznivci již však zaregistrovali zvýšený „výskyt“ tvorby Sklepa, především na obrazovkách České televize, mediálního partnera oslav. V archivních, ale i zcela nových kusech, se představil velký počet lidí, kteří za léta divadlem prošli. Někteří z nich zavítají i do Pardubic, aby podpořili členy stávající sestavy divadla.
Nejen výše uvedené dává tušit, že chystaná akce bude mimořádnou událostí. Nezbývá tedy dodat, že vstupenky lze pořídit v obchodním oddělení Vč divadla, a to jak osobně, tak prostřednictvím internetu.
A květákové hodinky Davida Vávry hlásí, že je nejvyšší čas.
Václav Mazal, pořadatel a organizátor akce


David Vávra a "Sklepáci"