VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
21. listopad 2023

Cena Jana Kašpara pro muzikál DO NEBES!

Cena Jana Kašpara pro Východočeské divadlo za inscenaci Do nebes!, foto Petr Šedivý

V pondělí 20. listopadu se ve společenském sále Gočárovy galerie v Automatických mlýnech konal galavečer Zakladatelé dopravy v českých zemích, který byl vyvrcholením Dopravního festivalu 2023. Součástí slavnostního aktu, který pořádá nezisková organizace Společnost Jana Kašpara, bylo udílení Cen Jana Kašpara, Cen Jana Pernera a také Cen Josefa Ressela. Laureáty těchto ocenění, nesoucích jména po významných průkopnících aviatiky i železniční a vodní dopravy, se stávají lidé, kteří přispěli k rozvoji dopravy nebo napomáhají projektům udržujícím odkaz zakladatelů dopravy.

Jednu z letošních Cen Jana Kašpara obdrželo i Východočeské divadlo za inscenaci Ondřeje Brouska a Radka Balaše Do nebes! přibližující šťastnou část života prvního českého letce Jana Kašpara. Cenu za inscenační tým aviatického muzikálu převzali Petra Janečková ztvárňující ve hře matku Jana Kašpara, Ladislav Špiner, jenž hraje barona Artura Krause, a dramaturgyně Jana Pithartová.

Pardubický Dopravní festival je unikátním celoročním projektem, který propojuje nejen dopravní akce a aktivity v regionu Pardubického kraje i v zahraničí, ale také přispívá rozvoji cestovního ruchu.
Radek Smetana

Společenský sál Gočárovy galerie, kde se konalo předávání cen, foto Petr Šedivý
Galavečer uvedl předseda Společnosti Jana Kašpara Jiří Kotyk, foto Petr Šedivý
Cenu zástupcům divadla předávala náměstkyně primátora Jiřina Klčová, foto Petr Šedivý
Petra Janečková, Ladislav Špiner a Jana Pithartová při děkovné řeči, foto Petr Šedivý
Cena Jana Kašpara v rukách Ladislava Špinera (divadelní Jan Kašpar Štěpán Pospíšil byl právě pracovně v Praze), foto Petr Šedivý
Cenu Jana Pernera in memoriam architektovi Miroslavu Řepovi jménem jeho rodiny převzal ředitel divadla Petr Dohnal, foto Petr Šedivý