VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
7. listopad 2017

Děkujeme Nadaci LR!

Východočeské divadlo je dnes jedním z nejnavštěvovanějších divadel v České republice, což velmi souvisí s jeho finanční soběstačností. Město Pardubice a Pardubický kraj pravidelně přispívají na jeho základní provoz, ale špičková úroveň uměleckého souboru a přitažlivost repertoáru by nebyly možné bez prozřetelných podporovatelů z řad úspěšných jednotlivců, podnikatelů a jejich firem. K těm nejvýznamnějším patří i manželé Šmidberští.

Rodinnou Nadací LR jsou aktivity našeho divadla podporovány již dva roky, avšak firmy Romana Šmidberského nás podporují už víc než šest let. Díky těmto finančním prostředkům můžeme získávat a divákům zprostředkovávat zážitky z těch nejlepších muzikálů a inscenací, které se dnes ve světě hrají. Nezanedbatelné jsou i lepší finance pro výrobu kvalitních kostýmů a zajímavých scén. Je mi ctí, že od příštího roku bude podpora nadace ještě konkrétněji zacílena. Pomůže nám v cenách pro nejoblíbenější herce našeho divadla, podpoří i ceny za herecké výkony a režii na GRAND Festivalu smíchu. A stane se také prvním významným donátorem Mladého divadelního studia LAIK. Motivační podpora mládeže je pro nás klíčová, neboť si uvědomujeme, že právě ti nejmladší členové studia se jednou možná stanou našimi stálými diváky či profesionálními umělci nebo „jen“ kulturními lidmi, kteří mají fantazii, nebojí se veřejně vystupovat a umějí dobře komunikovat. Spolupráce s Nadací Lenky a Romana Šmidberských je smysluplná a dodává nejen chuti, ale vlastně umožňuje pracovat na těch nejnáročnějších projektech a vytvářet kulturní kvality.
Petr Dohnal, ředitel VČD

Lenka Šmidberská a Petr Dohnal při podpisu smlouvy o spolupráci