VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
11. září 2017

Den otevřených dveří

Východočeské divadlo se znovu připojí do programu DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (European Heritage Days), které po celé Evropě otevírají brány nejzajímavějších památek.

Česká část tohoto mimořádného projektu byla letos slavnostně zahájena v sobotu 9. září v Chrudimi, pardubičtí zájemci o pohled za zdi nejrůznějších historických budov se dočkají už tento víkend. „S ohledem na stále se zvyšující počet zpřístupňovaných pamětihodností a na základě zpětné vazby od návštěvníků, kteří v omezeném čase jednoho dne měli v minulých letech jen malou možnost obsáhnout všechny památky, rozhodli jsme se letos pro dvoudenní koncept akce. Na dvacet pardubických historických objektů bude tento rok otevřeno o víkendu 16. a 17. září,“ říká Jana Fiedlerová z oddělení kultury a cestovního ruchu pardubického magistrátu.

Východočeské divadlo pozve do zázemí své nádherné secesní budovy v sobotu 16. září, na kdy je přichystán VELKÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN, jenž od 13.00 a 15.00 hodin nabídne nejen tradiční prohlídku zákulisí divadla, výrobních dílen či Malé scény ve dvoře, ale jako bonus představí i jednotlivé divadelní profese. Skupinky návštěvníků budou početně omezené, vstupenky za symbolických 40 Kč jsou k zakoupení v předprodeji, on-line ZDE či přímo na místě před prohlídkami, ale pak s rizikem, že skupiny mohou být již plně obsazené.

Dny evropského dědictví jsou společnou aktivitou Rady Evropy a Evropské komise s cílem posílení historického povědomí a hledání cest ke kořenům evropské i světové civilizace. Probíhají každoročně v září v mnoha městech a obcích zemí, které přistoupily k Evropské kulturní konvenci. V rámci programu je možné nejen zhlédnout dlouhou řadu kulturních a stavebních památek, které nejsou běžně pro veřejnost přístupné (či jen zčásti), jednotlivá města rovněž pořádají doprovodné kulturní a společenské akce, jako jsou přednášky, koncerty, výstavy či městské slavnosti pod širým nebem.

Historicky první Dny otevřených dveří památek se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Na druhé evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Některé evropské země jako Nizozemí, Lucembursko, Malta, Belgie, Velká Británie (Skotsko) a Švédsko brzy poté zorganizovaly podobné akce jako Francie. V roce 1991 se tyto aktivity spojily pod značkou Dny evropského dědictví. Od roku 1996 se připojuje dalších 40 středo a východoevropských zemí včetně zbytku Spojeného království. O rok později se mezi účastnické státy zařadilo i Rusko. V České republice se Dny evropského dědictví konají už od roku 1991 a jejich hlavním garantem je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Bližší informace o Dnech evropského dědictví s jejich kompletním programem naleznete v Turistickém informačním centru pod Zelenou bránou nebo na webových stránkách www.ehd.cz či www.pardubice.eu.
Radek Smetana

V loňském roce návštěvníci nahlédli i do podkrovní zkušebny, kde se konají první čtené zkoušky, foto Josef Vostárek