VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
7. září 2020

Den otevřených dveří

Východočeské divadlo se znovu připojuje do programu DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (European Heritage Days), které po celé Evropě otevírají brány nejzajímavějších památek. Zájemci si zázemí našeho přes sto let starého divadelního stánku budou moci prohlédnout v sobotu 12. září od 13 hodin. Skupinka návštěvníků, které svou „divadelní kuchyní“ provedou sami herci – Petra Janečková, Ladislav Špiner, Petr BorovecZdeněk Rumpík – spolu s ředitelem divadla Petrem Dohnalem, bude opět početně omezená. Vstupenky za symbolických 50 Kč jsou k zakoupení v předprodeji, on-line nebo přímo na místě před prohlídkou (zde však s rizikem, že již bude vyprodáno).

„Upozorňujeme, že letos se vzhledem k nabitému programu divadla uskuteční pouze jedna prohlídka! A prosíme zájemce o dodržování hygienických pravidel a nošení roušek během prohlídky,“ připomíná obchodní náměstkyně divadla Lenka Moravcová.

Dny evropského dědictví jsou společnou aktivitou Rady Evropy a Evropské komise s cílem posílení historického povědomí a hledání cest ke kořenům evropské civilizace. Probíhají každoročně v září v mnoha městech a obcích zemí, které přistoupily k Evropské kulturní konvenci. V rámci programu je možné nejen zhlédnout dlouhou řadu kulturních a stavebních památek, které nejsou běžně pro veřejnost přístupné (či jen zčásti), jednotlivá města rovněž pořádají doprovodné kulturní a společenské akce.

Historicky první Dny otevřených dveří památek se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Na druhé evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Některé evropské země jako Nizozemí, Lucembursko, Malta, Belgie, Velká Británie (Skotsko) a Švédsko brzy poté zorganizovaly podobné akce jako Francie. V roce 1991 se tyto aktivity spojily pod značkou Dny evropského dědictví. Od roku 1996 se připojuje dalších 40 středo a východoevropských zemí včetně zbytku Spojeného království. O rok později se mezi účastnické státy zařadilo i Rusko. V České republice se Dny evropského dědictví konají už od roku 1991 a jejich hlavním garantem je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Bližší informace o Dnech evropského dědictví s jejich kompletním programem naleznete v Turistickém informačním centru pod Zelenou bránou nebo na webových stránkách www.ehd.cz či www.pardubice.eu.
Radek Smetana


V loňském roce návštěvníci nahlédli i do podkrovní zkušebny, kde se konají první čtené zkoušky. Foto Luboš Jeníček