VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
26. březen 2018

Den v modrém

Aktivity s názvem Mám svůj svět, ale mám vás rád letos s podtitulem Vzdělávání rodičů dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a veřejnosti budou v Pardubicích probíhat po celý duben. Již VI. ročník osvětových akcí tradičně podporuje i Východočeské divadlo.

V pondělí 2. dubna večer se historická budova divadla opět zahalí do modré barvy, čímž se připojí do celosvětové akce s názvem Light It Up Blue / Rozsviťme se modře. Modrá barva totiž symbolizuje schopnost porozumění a komunikace, což jsou oblasti, v nichž lidé s PAS potřebují nejvíce podpory a pochopení.

Ve středu 4. dubna se uskuteční Modrý průvod. Den v modrém začne v 9.00 hodin na Pernštýnském náměstí (sraz účastníků již od 8.45 hodin). Zapojit se do něj mohou všichni, kteří chtějí podpořit osoby s PAS. Průvod bude zakončen přibližně v 9.30 hodin společným vypouštěním modrých balónků před budovou ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí. Děti za účast dostanou jako odměnu perníčky, modré náramky a s sebou si odnesou i modrý balónek.

„Akce ke Dni autismu budou probíhat v Pardubicích i dalších městech Pardubického kraje po celý duben. Rok od roku se aktivit účastní více a více lidí, za což jsme velmi rádi. Naplánovány máme také tři velmi zajímavé vzdělávací kurzy pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra, ale i veřejnost. Letos nás navíc čeká premiéra v podobě benefice s názvem MATTRIX – Matějův svět počítačové grafiky. Cílem tohoto projektu je ukázat možnost uplatnění osob s PAS, které jsou často výjimečné ve svých znalostech a schopnostech a dokážou dosáhnout úspěchu v rozličných oborech, nejen technických, ale i uměleckých,“ doplňuje Hana Janiková, ředitelka pardubického Rodinného Integračního Centra.

Konkrétní program aktivit je k dispozici na www.ric.cz nebo www.drclentilka.cz.
Radek Smetana

Loňský Modrý průvod