VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
2. říjen 2023

Šéfové divadel podporují manželství pro všechny

Šéfové a šéfky českých divadel napříč regiony vyzvali premiéra Petra Fialu a vládu ČR k podpoře manželství pro všechny páry a 2. října mu zaslali otevřený dopis ve znění:

Vážený pane premiére Fialo,

jako umělečtí šéfové a umělecké šéfky níže uvedených divadel Vás tímto vyzýváme, abyste se Vy a Vámi vedená vláda jednoznačně zasadili o přijetí manželství pro všechny páry a odstranili tak dosavadní diskriminaci LGBT+ lidí, párů a rodin s dětmi v České republice.

Naše umělecké soubory mají ve svých řadách velké množství LGBT+ lidí. I bez pohledu každodenně upřeného na obrovskou práci, kterou pro kulturu a kulturnost ve všech regionech České republiky naši LGBT+ kolegové a kolegyně odvádějí, považujeme jejich diskriminaci za neobhajitelný a neudržitelný anachronismus. Připadá nám naprosto přirozené, aby naši LGBT+ kolegové a kolegyně, mající ve vztahu ke státu tytéž povinnosti, požívali v České republice také stejných práv. Hlasování o rovných sňatcích zároveň vnímáme jako rozhodování o hodnotové orientaci naší společnosti. Toužíme žít a tvořit ve společnosti kulturní, svobodné a spravedlivé. A jsme si jistí, že přijetí zákona o rovných sňatcích je nezbytným krokem na cestě k ní. Vzhledem k panující společenské shodě – přesvědčivě se zrcadlící v průzkumech veřejného mínění – věříme, že k tomuto kroku nadešel čas.

Přejeme Vám a Vaší vládě dostatek odhodlání a odvahy jej nyní ve prospěch občanů a občanek České republiky učinit!

Jménem níže uvedených s pozdravem,

Martin Sládeček
Divadlo Husa na provázku


Přestože otevřený dopis iniciovalo brněnské Divadlo Husa na provázku, mezi jeho signatáři a signatářkami jsou šéfové a šéfky uměleckých souborů napříč zřizovanou i nezřizovanou sférou a regiony. Od těch největších, jako jsou Činohra Národního divadla nebo Činohra Jihočeského divadla, Janáčkova opera Národního divadla Brno, Východočeské divadlo Pardubice, Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště, přes scény spíše studiové jako Divadlo Na zábradlí, Činoherní studio Ústí nad Labem či HaDivadlo, až po divadla pro děti jako Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Radost nebo Divadlo Polárka.

„Jsem věřící, vyznávám tradiční hodnoty a zároveň podporuji manželství pro všechny páry. Nebojím se, že by mi změna zákona vzala mé hodnoty či že by jakkoliv ohrozila rodinu jako takovou. Domnívám se, že je to právě naopak. Věřím, že manželství pro všechny podpoří hodnoty, které rodina přináší, jako jsou láska, věrnost, vzájemná podpora, úcta a respektující prostředí pro výchovu dětí,“ uvedl umělecký šéf Divadla Polárka Jiří Hajdyla.

Ředitel VČD Petr Dohnal dodává: „Úkolem každé vlády by mělo být občany své země spojovat a ne rozdělovat. Jakákoli diskriminace osob identifikujících se jako LGBT+ není správnou cestou.“
Radek Smetana