VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
9. září 2015

Divadlo má novou plošinu pro vozíčkáře

Východočeské divadlo během letních prázdnin nainstalovalo do vstupních prostor novou plošinu, která lidem s pohybovým postižením zpřístupní nejen přízemí, ale premiérově i foyer v prvním patře. „Na tuto adaptaci bezbariérového vstupu do hlediště i foyer divadla přispělo město Pardubice z programu podpory bezbariérovosti částkou 427 000 Kč,“ říká předsedkyně komise pro bezbariérovost Ivana Liedermanová.

Plošina bude slavnostně uvedena do provozu v pondělí 14. září před benefičním představením romantické komedie Mezi nebem a zemí, jehož výtěžek bude v plné výši věnován ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Akce pod názvem Přístupné divadlo se zúčastní představitelé města Pardubice a zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). Společenské setkání začíná v 18.00 hodin ve foyer, benefiční představení, které uvede předseda NRZP ČR Václav Krása, bude následovat od 19.00 hodin.

Mezi nebem a zemí netřeba dlouze představovat, neboť i po roce uvádění jsou představení současné duchařské komedie často zcela vyprodaná. Za diváckým úspěchem stojí nejen téma hry, které poukazuje na důležitost přirozených lidských hodnot, ale i herecké výkony Petry Janečkové, Petra Dohnala, Martiny Sikorové či Petra Borovce.
Radek Smetana

P. Janečková, P. Dohnal, M. Sikorová a P. Borovec v Mezi nebem a zemí, foto L. Skokan