VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
12. září 2023

Divadlo v červené

V sobotu 16. září oslaví víc než padesát zemí Světový den dárců kostní dřeně, na jehož podporu se řada budov napříč kontinenty rozzáří na červeno. V České republice se do oslav dárcovství letos zapojí rekordní množství institucí – červeně se rozsvítí víc než padesát budov a míst, mezi které se zařadí také Východočeské divadlo.

Český červený kříž v tento den ocení plaketou profesora Milana Haška ty, kteří se zapsali do registru dárců kostní dřeně a později zachránili život nemocnému s leukémií nebo jinou poruchou krvetvorby. Letos si cenu, pojmenovanou po významném českém imunologovi, převezme přes třicet lidí. „Je pro nás ctí vyznamenat ty, kteří darováním části sebe sama zachránili druhému život. Zároveň tím chceme přispět k většímu zájmu veřejnosti o dárcovství kostní dřeně, o tuto formu pomoci lidem, kteří ji potřebují,“ vysvětluje prezident Českého červeného kříže doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

Najít dárce pro konkrétního nemocného není vůbec jednoduché. „Ve světových registrech je více než 40 milionů lidí. Když nás osloví lékaři, kteří hledají dárce krvetvorných buněk pro svého pacienta, hledáme v podstatě genetické dvojče. Potřebujeme člověka, který se shoduje s nemocným optimálně v deseti znacích imunity. Když neuspějeme u nás, obracíme se do zahraničí. Ani tam ale nejsme vždy úspěšní,“ vysvětluje Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk, a dodává: „Proto potřebujeme neustále doplňovat databázi o nové dárce. Všem jim patří velký dík. A ještě větší pak těm, které jsme skutečně oslovili kvůli darování a oni obětovali své pohodlí a zachránili život cizímu člověku.“
Radek Smetana