VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
21. červen 2016

Divadlo věnovalo muzeu zbraně ze Zámečku

Pušky Mauser 1898 věnované muzeu, foto Jiří Sejkora
V rámci zbrojních amnestií mohli čeští občané i instituce odevzdávat nelegálně držené zbraně a legalizovat je. Při poslední amnestii v roce 2014 této možnosti využilo i Východočeské divadlo, které tehdy policii odevzdalo soubor 18 zbraní, které do té doby využívalo jako rekvizity. „V divadle se odnepaměti, zřejmě opravdu už od 40. let minulého století, vyprávělo, že tyto zbraně pochází ze Zámečku. Vzhledem k pověsti, která je provázela, jsem na ně upozornil pana Tetřeva z Východočeského muzea,“ uvádí ředitel divadla Petr Dohnal. Jak se však zbraně do divadla dostaly, to už zřejmě zůstane záhadou.

„Ukázalo se, že vedle různých vojenských a civilních zbraní se mezi nimi nachází devět pušek Mauser, které mi vyrazily dech. Jedná se o pušky Mauser 1898, takzvaný dlouhý Mauser, které byly vyrobeny v průběhu I. světové války,“ říká historik Východočeského muzea Jan Tetřev. Z těchto zbraní byla odvozena řada pušek, které se používaly mezi válkami, a tudíž i ve II. světové válce v armádách celého světa. „Němci samozřejmě staré pušky z I. světové války nevyhodili, ale nechali je ve skladech. Měly stejnou ráži jako nové kratší pušky. Na moderní válku byly příliš dlouhé, ale mohly se použít v nouzi nebo pro druhosledové jednotky. Staré pušky proto prošly úpravami. Především závěr, který měl původně rovnou kliku, dostal ve 30. letech pohodlnější kliku zahnutou. Vyměněno bylo také poněkud nepraktické hledí za modernější hledí ploché. Zbraň tak kromě délky připomínala moderní pušku 98k,“ vysvětluje Jan Tetřev.

Jedna z ozbrojených formací, které dostaly tyto zbraně, byly také policejní pluky, včetně policejního pluku Böhmen, včetně praporu, který sídlil v Pardubicích na Zámečku a který popravoval české vlastence. Skutečnost, že tyto jednotky byly vyzbrojeny těmito zbraněmi, potvrdil Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd ČR.

„Díky vstřícnosti a spolupráci Východočeského divadla, Krajského ředitelství Policie ČR a Východočeského muzea se nyní zbraně staly součástí muzejních sbírek. Budou ošetřeny v restaurátorských dílnách, kde se odstraní drobné plošky koroze, a následně budou připravené k vystavení,“ láká do Východočeského muzea vedoucí úseku prezentace a služeb Kateřina Procházková.

„Je obrovskou zásluhou pracovníků divadla, že tyto zbraně uchovali a uchránili je tak před zničením. Východočeské muzeum počítá s jejich vystavováním při výstavách s tématikou II. světové války, doplní řadu unikátních sbírkových předmětů s tématikou Zámečku. Budeme je pochopitelně také zapůjčovat,“ prozrazuje ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek a uzavírá: „Pokud se Československé obci legionářské podaří zrekonstruovat Zámeček, bylo by logické část těchto zbraní tam umístit. Vrátily by se tak na místo činu.“
Radek Smetana

Pušky Mauser 1898 věnované muzeu, foto Jiří Sejkora