VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
4. září 2018

Do divadla po nových schodech

Ani během letošních prázdnin nenastal v divadle předpokládaný klid. Městské divadlo i jeho blízké okolí totiž v létě obsadili zruční řemeslníci, kteří se pustili do nutných oprav a každoroční údržby, na což není v nabitém programu divadla během sezóny čas. Z provedených úprav (vymalování foyer, nátěr dřevěné podlahy jeviště, protipožární nástřiky textilií, mytí oken, praní sedadel a záclon…) jsou patrně nejviditelnější dvě klíčové – vznik nového komorního divadelního prostoru probouráním příčky v divadelním klubu a rekonstrukce vstupního schodiště, které vzniklo před více než sto lety se stavbou samotného divadla.

„Po letech pouhých drobných oprav došlo letos k zásadní rekonstrukci, neboť schody byly již uvolněné a nestabilní. Schodišťové stupně včetně podloží byly vyměněny, opraveny byly i navazující parapetní zdi, celé schodiště bylo izolováno difuzní clonou,“ upřesnil ředitel divadla Petr Dohnal.

Nutnost opravit schodiště potvrdil také technický průzkum. Dvouměsíční rekonstrukční práce prováděla firma Stakvo. Celkové náklady revitalizace schodiště do historické budovy, jejímž investorem bylo město, dosáhly na necelých 1,4 milionů korun.

Připomeňme, že v roce 2002 se rozsáhlé opravy dočkal interiér Městského divadla, jemuž byla navrácena jeho původní secesní krása. Následovala oprava fasády v roce 2003, téhož roku se do hlediště navrátila i malovaná opona, která shořela při rozsáhlém požáru divadla v roce 1931. V roce 2006 se v hledišti poprvé rozsvítil lustr, který byl vyroben podle prvotních Balšánkových návrhů. Opona i lustr vznikly díky finančním darům obdivovatelů Východočeského divadla ve veřejných sbírkách.
Radek smetana

Foto Jiří Sejkora