VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
4. červen 2018

Hledáme provozovatele Divadelního klubu


Východočeské divadlo

vyhlašuje výběrové řízení


na PROVOZOVATELE RESTAURACE DIVADELNÍ KLUB


Nabídky předložte nejpozději do 20. června 2018 (osobně na sekretariát VČD, e-mailem: sekretariat@vcd.cz či poštou na adresu: Východočeské divadlo, U Divadla 50, 531 62 Pardubice).


Podmínky pro pronájem a provozování Divadelního klubu:
1. Pronajaté prostory budou využívány z části (cca 1/3) pro potřeby zaměstnanců VČD (jídelna, šatna, kantýna, denní místnost apod.).
2. Část pronajatých prostor (cca 2/3) bude používána pro veřejnost (restaurace, vinárna, kavárna, vinotéka, klub apod.) se zaměřením na divadelní diváky a hosty.
3. Pracovní doba a provoz pronajatých prostor bude přizpůsoben provozu VČD s tím, že část pro zaměstnance bude v provozu cca od 8:30 hod. a část pro veřejnost v přiměřené době před a po každém představení.
4. Při premiérách a derniérách bude Divadelní klub od 19 hod. přednostně rezervován pro potřeby VČD.
5. Zaměstnanci VČD budou vhodnou formou zvýhodněni při odběru denního jídla, případně další konzumace.
6. Prioritou pro provozování Divadelního klubu budou služby pro herce, personál VČD, sponzory a divadelní veřejnost.
7. Prostory Divadelního klubu budou provozovány na základě nájemní smlouvy, jejíž trvání se předpokládá 2 roky.
8. Výše nájmu bude smluvně dohodnuta a bude závislá na tom, do jaké míry se na vybavení klubu bude podílet VČD jako pronajímatel a do jaké míry nájemce.
9. Součástí pronájmu Divadelního klubu je možnost provozování venkovní restaurační zahrádky v ulici Tylova.

Nabídka nájemce přihlášeného do výběrového řízení by měla obsahovat především tyto údaje:
1. údaje o firmě (fyzické osobě), název, sídlo, IČ
2. stručné reference o dosavadní působnosti
3. vlastní nabídku způsobu, rozsahu, charakteru a stylu provozování Divadelního klubu, případně vlastní vize a podnikatelský záměr
4. předpokládané kapacitní údaje a rozsah služeb
5. předpokládanou výši nájemného a rozsah případné vlastní investice na vybavení Divadelního klubu (jak části provozní, tak části pro veřejnost)
6. případné další aktivity související s provozem Divadelního klubu (venkovní zahrádka apod.)


Zájemci o prohlídku prostor a další informace si mohou domluvit návštěvu na telefonním čísle 466 616 415 (sekretariát VČD).


Salonek Divadelního klubu, foto Jiří Sejkora