VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
26. leden 2021

Jubileum teatrologa JAROSLAVA VOSTRÉHO

Jaroslav Vostrý, foto Marta Myšková, ČTK

Významné životní jubileum oslavil 24. ledna dramatik, divadelní teoretik, historik, režisér, dramaturg, publicista a kritik, divadelní organizátor a pedagog, pan JAROSLAV VOSTRÝ, jenž byl v letech 1981–88 jako režisér členem uměleckého souboru Východočeského divadla.

Jaroslav Vostrý se narodil do úřednické rodiny 24. ledna roku 1931 v Turnově. Po maturitě na gymnáziu v roce 1950 musel dva roky povinně pracovat v dělnickém povolání, aby mu bylo povoleno ucházet se o studium na vysoké škole. V letech 1952–58 navštěvoval pražskou DAMU, obor divadelní věda a dramaturgie. Už během studií byl zaměstnán v redakci měsíčníku Divadlo, jehož byl následně i šéfredaktorem (1961–64). Za jeho působení se periodikum, které do té doby sloužilo především jako nástroj ideologické propagandy, proměnilo v respektovanou divadelní revue, která začala skutečně reflektovat pohyb v českém divadelním prostředí.

Po odchodu z čela prestižního časopisu založil v roce 1965 spolu s Ladislavem Smočkem divadlo Činoherní klub. Během několika let se z něj stalo jedno z předních českých divadel, které sklízelo zasloužený úspěch doma i v zahraničí. Činoherní klub vedl Jaroslav Vostrý jako umělecký šéf, ale působil v něm také jako dramaturg, autor a v neposlední řadě i jako režisér.

V roce 1972 musel z divadla, které založil a přivedl k evropskému věhlasu, odejít. V letech tzv. normalizace režíroval v Ústí nad Labem, Kladně a sedm let u nás v Pardubicích. Do Činoherního klubu se vrátil po listopadu 1989 jako ředitel, ale setrval v něm jen krátce, v roce 1993 byl totiž zvolen do funkce rektora AMU.

Podstatná byla i jeho pedagogická činnost, od roku 1963 vyučoval na pražské DAMU, kde od roku 1975 mohl působit pouze jako externí pedagog. Na DAMU se znovu vrátil až v roce 1987, o tři roky později se zde řádně habilitoval jakožto docent a v roce 1992 byl jmenován profesorem. V letech 1993–95 byl rektorem Akademie múzických umění v Praze, v roce 1995 založil na DAMU Katedru teorie a kritiky, jejímž vedoucím byl do roku 2000.

Je nositelem Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu (2013), Ceny Ministerstva kultury ČR (2015), Medaile Josefa Hlávky (2016) a Ceny České akademie divadelníků (2020).
Radek Smetana

Jaroslav Vostrý za režisérským pultem při inscenování Starorůžové historie ve VČD v roce 1987
František Švihlík a Zdena Bittlová v Letních hostech v režii Jaroslava Vostrého, premiéra 6. listopadu 1982
Romana Chvalová ve Starorůžové historii v režii Jaroslava Vostrého, premiéra 28. února 1987
Jindra Janoušková, Zdeněk Dolanský, František Švihlík a Ludmila Mecerodová v Generálním zázraku v režii Jaroslava Vostrého, československá premiéra 12. března 1983
Irena Poledníková a Josef Vrána v Padalo listí, padala jablíčka v režii Jaroslava Vostrého, premiéra 13. června 1986