VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
12. listopad 2019

Kalendář na rok 2020

Podzim je časem vydávání kalendářů na následující rok. Přestože stále více a více lidí používá elektronické diáře v mobilních telefonech či počítačích, stále se vyskytují i tací, kteří touží mít na pracovním stole v kanceláři nebo i doma v poličce vytištěný kalendář. A těmto „staromilcům“ Východočeské divadlo každoročně vychází vstříc vydáním ročního stolního kalendáře, který je nejen praktickým pomocníkem, ale navíc má i jistou estetickou úroveň.

Kalendář Východočeského divadla na rok 2020 však nabízí ještě jednu přidanou hodnotu – je připomínkou bohaté historie a umělecké výše pardubického souboru.
Při příležitosti jubilejní 110. sezóny Městského divadla v Pardubicích zavzpomíná na osobnosti, které jako členové ansámblu stávaly na prknech našeho stánku Thálie, a ve stručnosti také seznámí s dějinami jediné profesionální scény v Pardubicích. Zároveň na jeho listech naleznete již předtištěné termíny premiér a dalších významných akcí či dní roku 2020, jako je například Divadelní bál, 20. ročník GRAND Festivalu smíchu nebo Světový den divadla.

Divadelní kalendář lze zakoupit v předprodeji divadla, v divadelním obchůdku ve foyer nebo zde on-line. A tradiční tip na závěr – divadelní kalendář může sloužit i jako originální vánoční dárek!

Radek Smetana