VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

DIVADELNÍ KALENDÁŘ 2020 - STOLNÍ (150 Kč)

Kalendář Východočeského divadla na rok 2020 je připomínkou bohaté historie a umělecké výše pardubického souboru. Při příležitosti jubilejní 110. sezóny Městského divadla v Pardubicích zavzpomíná na osobnosti, které jako členové ansámblu stávaly na prknech našeho stánku Thálie, a ve stručnosti také seznámí s dějinami jediné profesionální scény v Pardubicích. Zároveň na jeho listech naleznete již předtištěné termíny premiér a dalších významných akcí či dní roku 2020, jako je například Divadelní bál, 20. ročník GRAND Festivalu smíchu nebo Světový den divadla.