VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
5. říjen 2021

KLAUN V ÚŽASU na Malé scéně ve dvoře

Verše Jiřího Suchého stírají rozdíl mezi básní a písní. Jeho texty mají kvality výsostné poezie, a zároveň splňují i veškeré předpoklady hudebního tvaru. Nápaditost a vynalézavost slovních spojení, významových zákrut, metafor a rýmů je navíc podivuhodně překvapivá, jakkoli vyznívá samozřejmě a skoro bezděčně. Snad právě tento básnický dar, povznesený melodiemi Jiřího Šlitra či jiných skladatelů – sám Jiří Suchý jich složil okolo pěti set – způsobuje semaforským písním nesmrtelnost a v mnoha případech až zlidovění v tom nejlepším slova smyslu.

Divadlo Semafor oslavilo již šedesát let existence a stále žije. A Jiří Suchý se dožívá významného životního jubilea. Připomeneme si je právě v pondělí 11. října na Malé scéně ve dvoře a blahopřejeme už nyní.

Pořad KLAUN V ÚŽASU z veršů, písní a úvah básníka, všestranného divadelníka, skladatele, výtvarníka a mimořádné komplexní osobnosti připravil režisér Jiří Seydler. Významným inspiračním zdrojem mu byla zatím poslední knížka Jiřího Suchého Klaun to zkouší znovu, vydaná letos nakladatelstvím Galén. V pořadu vystoupí Karolína Šafránková, Michal PrzebindaJiří Šlupka Svěrák.
Jana Pithartová

Tešit se můžete na Karolínu Šafránkovou, foto Jiří Sejkora
... na Michala Przebindu, foto Jiří Sejkora
... na Jiřího Šlupku Svěráka, foto Jiří Sejkora