VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
11. září 2023

Nevšední pohled od zákulisí

V neděli 10. září jsme se připojili k oslavám Dnů evropského dědictví a uspořádali DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, v rámci něhož jsme představili i jednotlivé divadelní profese. Naši „divadelní kuchyň“ si za doprovodu Petry Janečkové, Martiny Sikorové, Josefa Pejchala, Zdeňka Rumpíka nebo Ladislava Špinera prohlédlo na 200 zájemců! Nyní můžete alespoň prostřednictvím fotografií nahlédnout do zákulisí i vy. A za rok opět na viděnou…
Radek Smetana


Návštěvníci Dne otevřených dveří na prknech, která znamenají svět, na nichž je čekaly „stánky“ představující jednotlivé divadelní profese. Foto Jiří Sejkora
Ladislav Špiner nad divadelními rekvizitami. Foto Jiří Sejkora
Do výkladu se zapojila i Petra Janečková. Foto Jiří Sejkora
Vedoucí vlásenkárny Michaela Tycová. Foto Jiří Sejkora
Vedoucí rekvizitář Vladimír Chmelař. Foto Jiří Sejkora
S Josefem Pejchalem návštěvníci nahlédli i pod jeviště. Foto Jiří Sejkora
Herecké šatny zájemcům ukázala Martina Sikorová. Foto Jiří Sejkora
Otevřeny byly i výrobní dílny, v malírně diváky přivítala Ivana Hejzlarová. Foto Jiří Sejkora
Téměř k prasknutí se zaplnila také naše krejčovna. Foto Jiří Sejkora
Historii divadla má už v malíku Zdeněk Rumpík. Foto Jiří Sejkora
S Pepou byl k nahlédnutí i sekretatiát a ředitelská lóže. Foto Jiří Sejkora