VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
25. červen 2014

Open-air večer Arnošta z Pardubic a Thálie

Pardubice si v červnu připomenou 650. výročí úmrtí prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, jenž byl nejen přítelem a rádcem krále Karla IV., ale také neúnavným organizátorem a reformátorem života církve i společnosti. Byl mužem evropského rozhledu a respektu, často působil jako diplomat ve službách Karla IV. Arnošt byl vždy považován za patrona města Pardubic, které byly hlavním rodovým statkem jeho otce, rytíře Arnošta z Hostýně. V Pardubicích dal arcibiskup Arnošt před rokem 1359 vystavět kostel Zvěstování Panny Marie a v roce 1363 na jeho pozvání navštívil pardubický hrad i sám Karel IV.

Hlavní část vzpomínkových akcí, které budou v Pardubicích probíhat i na podzim, se uskuteční v pondělí 30. června v kostele sv. Bartoloměje a na prostranství u nedaleké zvonice. „V den Arnoštova úmrtí bude v kostele sv. Bartoloměje renomovaný historik František Šebek přednášet o odkazu Arnošta z Pardubic, následovat pak bude mše svatá, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka, 36. arcibiskup pražský,“ řekla Jana Fiedlerová z oddělení kultury pardubického magistrátu.

Z kostela se pak vzpomínkový akt přesune k sousední zvonici, kde od 19.30 hodin život prvního pražského arcibiskupa připomene komponovaný pořad Východočeského divadla, v rámci kterého zazní ukázky z muzikálů JeptiškyNoc na Karlštejně, ve kterém Arnošt z Pardubic jako postava vystupuje. Divákům zazpívají Jindra Janoušková, Dagmar Novotná, Petra Janečková, Martina Sikorová, Ladislav Špiner, Josef Pejchal a Milan Němec.

Divadlo také uvede krátkou divadelní hru Jarada Portského Z Kladska do Pardubic o životě a díle Arnošta z Pardubic, ve které budou účinkovat Ludmila Mecerodová, Josef Vrána a členové Mladého divadelního studia LAIK.

Během programu rovněž dojde k symbolickému završení několikaleté veřejné sbírky na realizaci Duchovního zvonu bohyně Thálie, zhotoveného podle výtvarného návrhu herce Pavla Novotného, a na výrobu schodiště do zvonice u kostela sv. Bartoloměje. Schody, které jsou v městské zvonici již nainstalovány, i zvon budou předány pardubické farnosti. Ta se však rozhodla neumístit zvon na církevní půdu, ale propůjčit jej za symbolickou jednu korunu ročně na 99 let Východočeskému divadlu, které ho bude užívat ke slavnostním úkonům a bude trvale vystaven ve foyer divadla. „Nové schodiště ke zvonům bude během akce poprvé zpřístupněno veřejnosti, zájemci budou moci zvonici navštívit a čeká je i odborný výklad o její historii a zvonech,“ upřesňuje ředitel divadla Petr Dohnal.

Na divadelní část výjimečného podvečera, který připomene i Den ozbrojených sil České republiky, pak naváže koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice.
Radek Smetana

Na prknech VČD se postava Arnošta z Pardubic naposledy objevila v muzikálu Noc na Karlštejně (2001), ve kterém ji ztvárnil Petr Hübner, Milan Němec hrál Petra, krále cyperského, foto Věra Mohylová
Duchovní zvon bohyně Thálie se svými tvůrci - zvonařkou Leticií Vránovou – Dytrychovou z Brodku u Přerova a autorem výtvarného návrhu Pavlem Novotným
Veřejné odlévání zvonu na Pernštýnském náměstí v září 2012, foto Radek Smetana
Odlévání zvonu na Pernštýnském náměstí, foto Radek Smetana