VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
30. září 2015

Pardubická stopa na EXPO 2015

Uskupení Tesla a Východočeské divadlo Pardubice vás zvou do českého pavilonu EXPO 2015 Milano na experimentální vystoupení Pardubice @ EXPO 2015, které se uskuteční 28. října v rámci oslav založení ČR.

Pardubice @ EXPO 2015 je kreativní art-sci (umělecko-vědecká) guerilla Uskupení TESLA, která na jeden den promění český pavilon v atraktivní multimediální prezentaci kulturně industriálního charakteru Pardubic v oblasti chemického výzkumu, vývoje a inovací. Věda skrze umění návštěvníkům českého pavilonu zprostředkuje unikátní zážitek a umožní nový pohled na téma EXPO 2015 – potraviny pro planetu, energie pro život očima chemie.

Spojení s výročím založení ČSR, které bylo klíčovým impulsem pro rozvoj chemického průmyslu v Pardubicích, významově akcentuje i letošní 95. výročí založení pardubických společností Explosia a Synthesia a 65. výročí vzniku vysokého školství (VŠCHT) v Pardubicích. Tato výročí jsou příležitostí upozornit v rámci EXPO 2015, že Pardubice byly, jsou a budou významným a zároveň ojedinělým průmyslovým centrem nejen v rámci východních Čech, ale celé ČR, kterému dominuje hig-tech chemie, jež je stále více a více orientována na čisté životní prostředí, bezpečnost, medicínu, zdravé a dostupné potraviny, čistou energii a moderní průmyslové technologie 21. století (nanotechnologie, fotonika a biotechnologie).

Program Pardubice @ EXPO 2015 je multižánrově a mezioborově vyprávěný příběh, který zároveň pracuje i s rovinou site-specific, když se odkazuje na legendu o vzniku znaku města Pardubic – půlky koně v červeném poli – při obléhání Milána před 957 lety.

Základní osa programu je postavena na performujících vědcích – Chemical Agents of Pardubice, kteří – v souladu se základní myšlenkou EXPO 2015 – návštěvníkům českého pavilonu srozumitelně komentují a reinterpretují vystavené expozice a díla a skrze ně přibližují skryté chemické procesy, které tiše a neviditelně pracují pro život na planetě. Performance se střídají s audiovizuálními projekcemi, kterým dominují dva fenomény – industrie a příroda – úrodná a malebná kulturní krajina pardubického Polabí a industriální historie a současnost. Pardubice jsou zobrazovány skrytě a nepřímo skrze schikanederovsky laděné obrazy Parobotů – pardubických robotů vynořujících se z divoké přírody lužního lesa a industriální zóny Explosia /Synthesia.

Bližší informace o uskupení naleznete ZDE.
Uskupení Tesla, o. s.

Parobot pod Kunětickou horou