VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
13. březen 2016

Petr Dohnal dostal medaili města Pardubice

Den po Divadelním bále v sobotu 12. března se divadlo opět zaplnilo tancechtivými návštěvníky tentokrát Reprezentačního plesu města Pardubice, který uváděla Marie Retková, hrál Pirate Swing Band s Jiřím Ševčíkem, zpívala Jitka Zelenková a vystoupilo mimo jiné i akrobatické duo DaeMen. A také byla předána ocenění města.

„Přemýšleli jsme, jakou významnou událost pro udělování ocenění města zvolit. Neumím si představit vhodnější příležitost než ples města. Vždyť velká reprezentativní akce města a ocenění těch, kteří pro ně nemálo udělali, k sobě bezpochyby patří," řekl primátor města Martin Charvát.

Čestnými občany města Pardubice se tak úderem 22. hodiny stali architekt Miroslav Řepa a in memoriam stavitel železnice Jan Perner. Medaile města obdrželi ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal, vysokoškolský profesor Arnošt Pellant, emeritní ředitel pivovaru Ludvík Šťastný a kronikář Zdeněk Veselík.
Radek Smetana
Petr Dohnal převzal medaili města Pardubice z rukou primátora Martina Charváta, foto Jiří Sejkora