VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
5. červen 2017

Platnost „protikuřáckého zákona“ v divadlech

Světová zdravotnická organizace v roce 1987 vyhlásila 31. květen za Světový den bez tabáku. O třicet let později symbolicky právě 31. května vstoupil v České republice v platnost tzv. „protikuřácký zákon“ č. 65/2017 Sb., na jehož základě je ve všech prostorách a na všech scénách Východočeského divadla vyhlášen zákaz kouření cigaret a používání elektronických cigaret.

Přijetí tohoto zákona pro naše divadlo neznamená žádné velké změny, zákulisí bylo už delší dobu zcela nekuřácké, zákon se tedy především dotýká oblíbené suterénní restaurace Divadelní klub, která je nyní čistě nekuřácká.

Jediným, ale zásadním problémem, který řešila všechna divadla v zemi, byl však výklad zákona v případě kouření na jevišti v divadelních inscenacích. Diskuse jednoznačně ukončil výbor Asociace profesionálních divadel ČR, který vyjádřil přesvědčení, že cílem protikuřáckého zákona je ochrana před škodami působenými užíváním návykových látek, nikoliv snaha zasahovat do tvůrčí svobody autorů divadelních inscenací. Z pohledu divadelní praxe pak tedy pro nás zákon nepřináší žádné změny. Ve veřejných prostorách Východočeského divadla se samozřejmě nekouří. V případě užití tabákových výrobků na jevišti v rámci předepsané herecké akce jde o umělecké dílo, které požívá ochranu nedotknutelnosti ve smyslu autorského zákona. Tento výklad zákona připustil i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, který pro Hospodářské noviny řekl: „Svoboda umělecké tvorby je v tomto případě nadřazená. Cigareta je rekvizitou.“

Východočeské divadlo tak kouření v již nastudovaných inscenacích rušit nebude, ale omezí na minimum, aby neobtěžovalo herce, zaměstnance či dokonce diváky, a dopředu na kouření na jevišti upozorní na webových stránkách jednotlivých inscenací. „Používání cigaret, a to i elektronických, v již zrealizovaných představeních považuji za umělecký efekt, který zatím nelze jinak nahradit. Nejedná se o kouření cigaret či dalších tabákových výrobků, ale o umělecké ztvárnění této činnosti,“ uzavírá ředitel divadla Petr Dohnal.
Radek Smetana

Radek Žák a Dagmar Novotná v Jistě, pane ministře, foto Josef Vostárek