VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
15. březen 2018

Podpora studentské výzvě #VyjdiVen

Někteří zaměstnanci Východočeského divadla podpořili výstražnou stávku studentů, která se uskutečnila na mnoha místech České republiky v poledne ve čtvrtek 15. března na Mezinárodní den proti policejní brutalitě. Akci organizovali studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Výstražnou stávkou studenti vyzývali ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. Ve výzvě #VyjdiVen dále stálo: Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty. Normalizace lži a absence základní odpovědnosti mají destruktivní následky pro náš stát a celou společnost a kategoricky je odmítáme.

Mezi shromážděnými divadelníky kolovala studentská petice, kterou podepsali i někteří kolemjdoucí.
Radek Smetana

Foto Jiří Sejkora