VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
10. září 2022

Pohled do zákulisí

V sobotu 10. září jsme uspořádali Den otevřených dveří, který byl součástí programu Dnů evropského dědictví. Divadlem prováděli sami herci, s nimiž si zázemí historické budovy i moderních dekoračních dílen prohlédlo 182 divadelních nadšenců, kteří se během prohlídky také seznámili s jednotlivými divadelními profesemi, jako jsou například garderobiérky, vlásenkářky, rekvizitáři. Pokud jste návštěvu našeho zázemí nestihli, nabízíme alespoň malou ochutnávku…
Radek Smetana

Úvodní slovo pro jednu skupinku návštěvníků v podání Dagmar Novotné a Zdeňka Rumpíka, foto Jiří Sejkora
Zájemce o naše zákulisí pak na jevišti přivítali Petra Janečková a Ladislav Špiner, foto Jiří Sejkora
Na jevišti stály „stánky“ jednotlivých divadelních profesí - zde například rekvizitářů, foto Jiří Sejkora
Názorná ukázka šikovnosti našich maskérek a vlásenkářek, foto Jiří Sejkora
Vedoucí garderobiérka Marie Divišová u svého stanoviště, foto Jiří Sejkora
O práci s kostýmem pohovořili i sami Láďa s Petrou..., foto Jiří Sejkora
Josef Pejchal zájemcům ukázal také prostory pod jevištěm, foto Jiří Sejkora
Práci v krejčovně představila Jaroslava Krejčová, foto Jiří Sejkora
Pohled do čalounické dílny s ukázkou makety jedné ze scén, foto Jiří Sejkora
Fotoaparáty v mobilech se během celé prohlídky nezastavily..., foto Jiří Sejkora
O práci v malírně fundovaně promlouvala Iva Hejzlarová, foto Jiří Sejkora
Zákulisím divadla provázela také Martina Sikorová, foto Jiří Sejkora