VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
5. červen 2020

Přijmeme inspektorku hlediště a uvaděčky/če

Východočeské divadlo Pardubice hledá


mladší důchodkyně na pozice

INSPEKTORKY HLEDIŠTĚZÁSTUPKYNĚ INSPEKTORKY HLEDIŠTĚ,
které budou řídit provoz uvaděček/čů a šatnářek/řů ve foyer,

a
VŠ studenty/tky právě jako UVADĚČE/ČKY.


 
V případě zájmu kontaktujte obchodní náměstkyni VČD Lenku Moravcovou – moravcova@vcd.cz, 702 243 839 nebo stávající inspektorku hlediště Libuši Kubelkovou – 601 560 663.

Těšíme se na Vás!

Současný tým uvaděček a šatnářek Východočeského divadla, foto Jiří Sejkora