VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
11. listopad 2019

Připomínka Sametové revoluce

Projekt PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ navazuje na dlouhodobější aktivity neziskové organizace Post Bellum, která se zabývá sbíráním příběhů pamětníků 20. století, jejich slova následně zpracovává a umožňuje tak širšímu okruhu zájemců seznámit se s osudy jednotlivých aktérů.

Slavnostní prezentace, která proběhne symbolicky 17. listopadu od 14.00 hodin v Městském divadle, je vyústěním několikaměsíční práce žákovských týmů ze základních škol celých Pardubic. „Studenti sbírali vyprávění zajímavých osobností kulturního, sportovního i politického života. Vyzpovídali dvanáct lidí, kteří prožili příjemné i méně příjemné chvíle v různých etapách 20. století a kteří byli ochotni své poselství předat mladší generaci. Jejich povídání žáci zaznamenali a ve spolupráci s Českým rozhlasem Pardubice zpracovali do výsledné formy, kterou představí na závěrečné prezentaci,“ říká Ondřej Podeszwa z organizace Post Bellum.

Celý projekt navazuje na oslavy, které se chystají v souvislosti s výročím 30 let svobody a kterých se Post Bellum formou vzdělávacích či kulturních akcí aktivně účastní. „I většina prezentací odpoledne 17. listopadu bude souviset právě s daným výročím a s tím, jak ho vnímají naši pamětníci. Součástí každého výstupu bude určité motto, které zúčastněné osobnosti předali žákům a které považují za důležité poselství pro člověka 21. století. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstup je zdarma, a tak nic nebrání tomu, abychom společně skrze osobní příběhy zavzpomínali na to, co nám minulé století přineslo,“ dodává Ondřej Podeszwa.

Od 17.00 hodin bude na schodišti před divadlem následovat vzpomínková akce připomínající 30. výročí listopadových událostí za účasti aktivních účastníků z řad bývalého Občanského fóra.
Radek Smetana

náměstí Republiky před divadlem v listopadu 1989