VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
23. březen 2021

Příprava Noci na Kunětické hoře

Muzikál Noc na Karlštejně jsme začali zkoušet již na konci září, do příprav však zásadním způsobem zasáhl koronavirus, zkoušení bylo přerušeno a plánovaná premiéra v Městském divadle zrušena. Dle původního záměru měla po interiérové verzi oblíbené hudební komedie následovat exteriérová varianta na Kunětické hoře, která ale nakonec uvedení v divadle předběhne. Scénograf Ivo Žídek připravil návrhy na hradní vyhlídku, které v pondělí 22. března předal zaměstnancům dekoračních dílen. A o den později pak režisér Petr Novotný začal se svými herci znovu zkoušet… Věřme, že premiéra 26. června se už na Kunětické hoře uskuteční bez jakýchkoli zásahů a hrozeb.
Radek Smetana

Inspicientka Martina Mejzlíková, režisér Petr Novotný a scénograf Ivo Žídek při předávací poradě, foto Jiří Sejkora
Ukázka scénografických návrhů Ivo Žídka pro scénu v plenéru Kunětické hory, foto Jiří Sejkora
Režisér Petr Novotný nad technickými výkresy, foto Jiří Sejkora
Detailní pohled na jeden z návrhů scény v rukou vedoucího dílen Ladislava Randy, foto Jiří Sejkora
Ivo Žídek s Petrem Novotným a ředitelem divadla Petrem Dohnalem, foto Jiří Sejkora
Ivo Žídek vysvětlující výrobu dekorací, foto Jiří Sejkora
Vášnivá diskuse technických pracovníků dílen nad výkresy, foto Jiří Sejkora
Martina Mejzlíková, Petr Novotný, jevištní mistr Josef Vaníček a Petr Dohnal, foto Jiří Sejkora