VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
28. srpen 2019

Slovo ředitele k jubilejní divadelní sezóně

Městské divadlo v Pardubicích již 110 let slouží svému původnímu účelu!

„Vědomé úsilí o vytvoření důstojné reprezentační divadelní budovy na úrovni současné architektury i výtvarného umění.“ To je titulek, který mě zaujal z dobového tisku, kdy se dokončovala stavba budovy Městského divadla v Pardubicích.

Myšlenka postavit divadlo vznikla v době, kdy naše město mělo jen kolem deseti tisíc obyvatel, byli jsme větší vesnicí. Radnice pod vedením pana starosty Kuchyňky, který byl úspěšným velkouzenářem, jistě neměla na rozhazování financí, ale přesto se pustila do realizace této příkladně odvážné myšlenky. Ta byla korunována vytvořením díla, které se stalo zlatým středobodem našeho města. Naši předchůdci by jistě byli rádi, že stavba slouží svému původnímu účelu až do dnešních dnů. A nám je ctí, že ji můžeme užívat a zprostředkovávat zde zážitky širokému publiku, které si zjevně váží toho, že v Pardubicích máme takovýto architektonický skvost.

Naštěstí i dnešní radní si cení tohoto klenotu v majetku města a vycházejí nám vstříc v požadavcích na údržbu a nutné opravy. My se na oplátku snažíme po rozsáhlé rekonstrukci ukončené v roce 2002 udržovat budovu tak, aby návštěvníci vnímali, že přicházejí do krásných, výjimečných a noblesních prostor. Jsem rád, že nejen starší diváci, ale rovněž děti a mládež to oceňují a svým ohleduplným chováním budovu nijak nepoškozují, a to dokonce ani při náročných pronájmech a tradičních akcích, jako jsou Divadelní bál nebo Městský ples. Při loňských 320 představeních zde odehraných jsme neřešili ani jeden prohřešek cíleného poškození naší krásné budovy. Věřím, že i do budoucna si s vědomím přání našich předchůdců zachováme tento přístup, protože jedině tak nám Městské divadlo může sloužit další staletí.

Těším se na Vaše další návštěvy!
Petr Dohnal
ředitel VČD

Ředitel VČD Petr Dohnal, foto Jiří Sejkora