VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
13. březen 2018

Stanovisko ke studentské výzvě #VyjdiVen

Východočeské divadlo bylo osloveno k podpoře výstražné stávky studentů, která se má uskutečnit v poledne ve čtvrtek 15. března na Mezinárodní den proti policejní brutalitě. Akci organizují studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Výstražnou stávkou studenti vyzývají ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. Ve výzvě #VyjdiVen dále uvádějí: Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty. Normalizace lži a absence základní odpovědnosti mají destruktivní následky pro náš stát a celou společnost a kategoricky je odmítáme.

„Vážení kolegové, zástupci divadelních institucí, obracíme se na vás v záležitosti, která se týká všech, jimž není lhostejný současný vývoj dění v naší zemi. Již poněkolikáté v dějinách se ve veřejných projevech našich nejvyšších státních představitelů a institucí setkáváme se lží, která má větší váhu než pravda, pomluvami, které převažují čestné slovo, a znepokojeně přihlížíme tomu, jak se naše země žene do nebezpečí, připomínající vládu minulého režimu.
Byli to právě studenti, kteří v listopadu 1989 odstartovali sérii protestů, které vedly k pádu komunistického diktátu. Coby jejich současníci dne 15. března 2018 pořádáme výstražnou stávku studentstva, jejímž cílem je společně projevit nesouhlas se současnou politickou situací, která dle našeho názoru společnost více rozděluje, než spojuje.
Divadla byla v historických chvílích vždy na straně studentů, vyjadřovala jim podporu a kráčela vedle nich. I tentokrát bychom ve spolupráci s vámi chtěli bojovat za udržení hodnot, které jsou dle našeho názoru pro zachování demokratického státního zřízení zásadní,“
napsal divadlu Martin Zahálka ml., koordinátor podpory divadelních institucí.

Podporu studentům mohou zaměstnanci divadla vyjádřit přerušením činnosti v den konání stávky a vystoupením před divadlem. Podpora stávky je však zcela na individuálním rozhodnutí konkrétních osob.

Osobní stanovisko ředitele divadla Petra Dohnala adresované zaměstnancům je následující:
Vážení kolegové, velmi dobře si pamatuji dobu, kdy divadlo stálo na straně studentů v roce 1989 a kdy jsme se podíleli na politické změně režimu prostřednictvím Sametové revoluce. Chápu obavy dnešních studentů o ochranu demokracie a jako občan si myslím, že je zapotřebí být ve střehu a dávat svými postoji jasně najevo, že nám není lhostejná budoucnost naší země. Jsem rád, že dnešní studenti vnímají potřebu se aktivovat a nebojí se projevovat svůj názor a obavy z politického vývoje naší společnosti.
Přestože momentálně jako ředitel zastupuji naše divadlo, které má v našem městě maximální podporu a prestiž, nemám právo v politických otázkách mluvit za všechny zaměstnance.
Pokud jako občané budete chtít 15. března 2018 od 12.00 do 12.30 hodin projevit svůj politický názor a osobně se připojíte k výstražné stávce studentů, bude vám to v této době umožněno celodivadelní přestávkou.

Radek Smetana