VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
16. leden 2024

Svíčka pro Jana Palacha

16. ledna si i Východočeské divadlo připomíná smutné výročí – 55 let ode dne, kdy se Jan Palach, student historie a politické ekonomie na FF UK v Praze, upálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy.


Jan Palach

* 11. srpna 1948
† 19. ledna 1969

Čest jeho památce!
Radek Smetana