VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
20. duben 2020

U Hitlerů v kuchyni v přespříští sezóně

V sobotu 25. dubna se v Městském divadle měla uskutečnit slavností premiéra kabaretu U Hitlerů v kuchyni, která se však z důvodu vyhlášení nouzového stavu a zákazu divadelních produkcí přesouvá pravděpodobně do přespříští divadelní sezóny. Hru Arnošta Goldflama plnou černého humoru a nekorektních vtipů připravoval režisér Miroslav Hanuš, jenž text doplnil písněmi britské kapely The Tiger Lillies. Titulní roli měl ztvárnit Martin Mejzlík.

„Nouzový stav, ve kterém se divadlo ocitlo, zabránil dalšímu zkoušení inscenace, která už byla poměrně dost rozpracovaná. Výtvarníci odevzdali návrhy kostýmů a scény, dílny nakoupily materiál a začaly s výrobou. Já jsem spolu s režisérem vyškrtala a upravila text Arnošta Goldflama, jenž dokonce pro naše divadlo připsal jednu originální scénu. Začali jsme zkoušet. Martin Mejzlík se naučil skoro celý text zpaměti, a že ho nebylo málo – jeho postava Hitlera se vyjadřuje ve velmi dlouhých a složitých monolozích. Petra Janečková, Dáša Novotná, Martina Sikorová, Veronika Malá, Láda Špiner a Tomáš Lněnička měli již několik korepeticí písní,“ dodává detaily k nastalé nepříjemné situaci dramaturgyně Jana Uherová a s optimismem celou věc uzavírá: „Věříme, že režisér i jeho spolupracovníci budou mít čas pokračovat v rozdělané práci. V tuto chvíli všichni doufáme, že přežijeme ve zdraví, s minimem škod a že si k nám diváci najdou cestu hned, jak to jen bude možné.“

Radek Smetana

Ukázka návrhů kostýmů Anny Forstové z předávací porady v krejčovně, foto Petr Šedivý