VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
8. prosinec 2021

VČD bylo i v roce 2020 nejnavštěvovanější!

Na počátku prosince jsme obdrželi zprávu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, které je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, z jehož pověření zabezpečuje státní statistickou službu za oblast kultury, a v ní jsme se dočetli, že i v této tíživé době, kdy rapidně klesla návštěvnost veškerých společenských akcí, jsme si v roce 2020 udrželi status nejnavštěvovanějšího nekomerčního jednosouborového divadla v Čechách!

Ve zveřejněné brožuře s názvem Kultura České republiky 2020 v číslech, která na 34 stranách předkládá vybrané statistické údaje za všechny poskytovatele kulturních služeb, se mimo jiné píše: Divadelní činnost byla v roce 2020 zásadně ovlivněna přijatými vládními nařízeními souvisejícími s šířením nemoci covid-19, v rámci nichž byla mimo jiné zakázána i přítomnost veřejnosti na uměleckých představeních. Část odehraných představení se sice přesunula do online prostoru, ale ani tak se nepodařilo kompenzovat hluboké propady téměř všech sledovaných výkonnostních ukazatelů. Dle předběžných údajů k datu vydání této publikace se celkový počet návštěvníků snížil z rekordní úrovně 6,8 mil. zaznamenané v roce 2019 na pouhých 2,1 mil. v roce 2020 (a to včetně online diváků). Při zohlednění pouze představení odehraných přímo před živým obecenstvem by byl zaznamenaný pokles ještě dramatičtější. Nutno podotknout, že propady v návštěvnosti byly více méně srovnatelné napříč všemi segmenty divadelního sektoru. V případě veřejných divadel se počet diváků meziročně propadl o 67 %, u neziskové sféry pak o 64 % a v případě podnikatelského segmentu byl pozorován propad o 73 %. V porovnání s rokem 2019 byl pokles dále zjištěn i v počtu odehraných představení v České republice (o 64 %), počtu uvedených premiér (pokles o 35 %) a počtu inscenací v repertoáru (o 14 %).

Závěrem už jen konkrétní statistika z Východočeského divadla –  v roce 2019 VČD navštívilo 162 844 diváků, v roce 2020 už jen 64 110 a propad se bohužel očekává i v roce 2021. „Momentálně je na naše a dovozové akce od ledna do prosince prodáno cca 49 000 vstupenek, cca 2 700 na pronájmy a cca 7 000 diváků by mělo navštívit představení na zájezdech. V systému máme do konce roku ještě cca 500 rezervací,“ upřesňuje obchodní náměstkyně VČD Lenka Moravcová.
Radek Smetana

Za prvenství patří velký dík nejen všem zaměstnancům divadla, ale také všem našim podporovatelům a divákům! Foto Michal Klíma