VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
5. únor 2020

VČD v běhu času – divadelní řád z roku 1914

Při procházení dobových materiálů při příležitosti 110. výročí otevření pardubického stánku Thálie a psaní „seriálu“ z jeho bohaté historie jsme narazili na Divadelní řád z roku 1914, jehož porušení bylo stíháno „buď peněžitou pokutou od 2-200 K, anebo trestem vězení od 6 hodin až do 1 měsíce“. O nejzajímavější body řádu, který vydal Obecní úřad v Pardubicích, by byla velká škoda se nepodělit…

• Povozy přijíždějí k divadlu podél domu pana Hybského ku prvnímu postrannímu vchodu, prázdné pak jedou k ulici Jindřišské. Odjezd po představení děje se směrem opačným, povozy seřadí se za divadlem a předjíždějí jen na zavolání jednotlivě, nikoli v řadách sražených.

• Děti do 6 roků do divadla přístupu nemají, vyjímaje dětská představení.

• Psy sebou do divadla bráti se přísně zakazuje.

• Veškeré obecenstvo, vyjímaje návštěvníky lóží, je povinno svrchní šál, hole, deštníky, dámské klobouky odložiti v šatnách za poplatek 20 h za osobu, ježto kusy oděvu klásti na opěradlo sedadel není dovoleno. Do hlediště vstupuje se po prokázání se vstupenkou a hlavou obnaženou.

• Cizí služebnictvo čeká ve vestibulu, chovajíc se tiše a slušně. Nesmí se rozestavovati po chodbách a schodištích a tak odcházejícímu obecenstvu cestu zatarasovati.

• Při projevech pochvaly v divadle budiž zachována míra a slušnost. Hvízdati, syčeti, dupati, neb jakýmkoli jiným způsobem hru rušiti se zakazuje.

• Kouření, zapalování doutníků a cigaret, jakož i odhazování těchto jest v celé budově divadelní zapovězeno. Dále zakazuje se každé znečišťování chodeb, stěn, zábradlí, záchodů, pohazování odpadků, jakož i volné plivání.

• Osvětlování divadla děje se proudem elektrickým dodávaným z městské elektrárny a řízeno jest spolu se světelnými effekty zkušeným monteurem téhož podniku. Pro případ, že by elektrické světlo vypovědělo službu, nachází se v hledišti, na chodbách, ve vestibulu, schodištích a na jevišti lucerny se svíčkami při každém představení rozsvícenými.

• Každému představení přítomen jest divadelní lékař, jemuž budiž hlášeno každé náhlé onemocnění způsobem pokud možno klid nerušícím.

• Bezpečnostní službu požární obstará 6 hasičů s 1 nadhasičem v čele z místního dobrovolného sboru v plné výzbroji.

• Policejní službu při každém představení v divadle obstarávají policejní úředník neb jeho zástupce, nadstrážník a 1 strážník.
Radek Smetana (s použitím knihy Historie divadelní Pardubic a okolí)


Kompletní podoba divadelního řádu VČD z roku 1914