VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
10. leden 2020

VČD v běhu času – přestavba divadla

Plán Městského divadla z roku 1910

Budova Východočeského divadla měla po otevření v roce 1909 pouze jeden balkon s lóžemi a dvěma galeriemi, v přízemí kromě sedadel byla však i místa k stání. Kapacita hlediště přesto postupně se stoupajícím počtem obyvatel Pardubic a okolí, a tím pádem i diváků, přestávala vyhovovat a v polovině 20. let minulého století došlo k rekonstrukci divadla, kterou přibližuje dobový tisk…


Opětovné zřícení části stropu v přestavovaném divadle pardubickém. Tento týden zřítil se kus nového stropu v pardubickém divadle. Je to již druhá nehoda tohoto druhu. Jak vidno, stavba z cementu za mrazu není spolehlivou.
(Východočeský republikán, 7. 5. 1926)

Slavnostní otevření rozšířeného pardubického divadla. S touhou očekávané dny, kdy městské divadlo po rozšíření a nové úpravě mělo býti odevzdáno svému účelu, nastaly dne 27. a 28. září a byly vskutku slavnostní pro celé Pardubice a okolí. Přirozeně a právem vyhrazen byl první večer zdejšímu ochotnickému spolku, který velmi vhodně spojil toto první představení oslavě Tylově… Nuže, nyní máme krásné divadlo; tak rozšířené, že v něm je dosti místa i pro finančně slabší obecenstvo, což byl krásný cíl a důvod rekonstrukce. Odvážnému konstruktorovi a architektu náleží obdiv, jak znamenitě své obtížné dílo vykonal. Naši výborní ochotníci a Východočeská divadelní společnost dokázali, že stojí na výši umění, na nás pak jest, abychom pilnou návštěvou divadla uznali tyto krásné snahy a účinně je podporovali. Nestačí míti krásné divadlo a dobrou společnost divadelní, nýbrž s chloubou a spokojeností musí jíti také skutky! Různými pochybnými zábavami a přečetnými štvanicemi poklesl vkus a mrav občanstva, divadlo jest nejlepší místo, kde lze opět vkus opraviti a vytříbiti, a už častým poznáváním krásna zušlechťují se veřejné mravy, jež způsobují milé a přátelské spolužití.
(Východočeský republikán, 1. 10. 1926)

Z proslovů při otevření divadla. Při otevření divadla pronesena řada proslovů, z nichž uvádíme pozoruhodný projev předs. okr. správ. komise J. Kroužela, jenž pravil: Jménem celého pardubického okresu vítám významnou událost, kdy naše okresní město slavnostně otevírá poznovu toto divadlo. Vidím v této události úzkou spojitost našeho města s celým venkovem. Divadlo před svým rozšířením nemohlo postačovati pro účastníky, mezi nimiž vždy byla značná část obecenstva z okolních pardubických vesnic. Rozšířením odpomoženo bude v mezích možnosti této závadě.
(Východočeský republikán 1. 10. 1926)

Radek Smetana (s použitím knihy Historie divadelní Pardubic a okolí a Před oponou, za oponou)

Plán na přestavbu Městského divadla z roku 1925, autor Hermann Helmer