VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
18. květen 2021

Z dramaturgického archivu

Tentokrát jsme z desek v našem archivu s nespočtem obrazového materiálu vybrali fotografie z inscenace VEČERA TŘÍKRÁLOVÉHO, od jejíž premiéry uplyne 25. května přesně třicet let. Známou Shakespearovu komedii v Městském divadle režíroval Michael Tarant, jenž do hlavní role Violy obsadil Stanislavu Šťastnou (dnes Jachnickou).

Mimochodem text tehdy napovídal Aleš Alinče, který nedlouho poté z Pardubic odešel do Prahy do Divadla pod Palmovkou, kde 21 sezón působil jako inspicient. „Domů“ do VČD se však nakonec vrátil, už ale nenapovídá, i u nás z pozice inspicienta řídí představení.

„ V originále se hra jmenuje Twelfth Night – Dvanáctá noc. V našich překladech se pro ni vžil tradiční název Večer tříkrálový. Věcně byl překlad nepochyběn správný. Dvanáctou nocí se rozuměla dvanáctá noc po narození Krista, čili náš svátek Tří králů. Co znamenala dvanáctá noc pro Shakespeara? Byl to konec náboženských svátků a upjatosti, počátek masopustu a karnevalu,“ vysvětlil v programu k inscenaci překladatel Alois Bejblík, jenž hru uvádí jako Komedii masopustu.
Radek Smetana

Zdena Bittlová (Marie) a Stanislava Šťastná (Viola), foto Karel Meister
Jiří Kalužný (Masopust), Dagmar Novotná (Olivie) a Petr Hübner (Malvolio), foto Karel Meister
Petr Hübner (Malvolio), foto Karel Meister
Zdeněk Rumpík (Tobiáš), Stanislav Lehký (Chrudoš) a Petr Dohnal (Fabián), foto Karel Meister
Zdena Bittlová (Marie) a Zdeněk Rumpík (Tobiáš), foto Karel Meister
Stanislava Šťastná (Viola) a Dagmar Novotná (Olivie), foto Karel Meister