VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
8. září 2023

Z dramaturgického archivu

Milan Sandhaus (Principál Gennaro De Sia), foto Oldřich Pernica
Tentokrát jsme při našem prozkoumávání archivu Východočeského divadla narazili na inscenaci, která by letos v září oslavila kulaté výročí – konkrétně čtyřicet let od své premiéry. Jde o komedii MUŽ A DŽENTLMEN neapolského dramatika, herce, scenáristy a básníka Eduarda de Filippa, jehož rodina patřila ve 20. století k nejvýznamnějším klanům italského divadla. První pardubičtí diváci jeho hru zhlédli 10. září 1983.

Titul, který nabídl prastarou tradici italského lidového komediantství, v Městském divadle režíroval Zdeněk Bittl, jenž se nesmazatelně zapsal do historie VČD. Do Pardubic nastoupil jako herec a režisér už v roce 1947 a zůstal jim věrný (vyjma „odskoku“ do Českého Těšína) až do svého odchodu do důchodu v roce 1980 – v letech 1972–80 dokonce stál v čele VČD. I v penzi zůstával Zdeněk Bittl velmi aktivním, nadále spolupracoval s pardubickým souborem, jako pedagog dramatické tvorby působil na Lidové škole umění v Chrudimi a pomáhal řadě amatérských divadel.
Radek Smetana

Irena Poledníková (Matylda Bozziová) a Jindřich Bonaventura (Carlo Tolentano), foto Oldřich Pernica
Petr Skála (Policejní komisař Lampetti) a Jindra Janoušková (Bebé, záhadná žena), foto Oldřich Pernica
Jana Riháková (alternace role Bebé) a Zdeněk Rumpík (Impresário Alberto De Stefano), foto Oldřich Pernica