VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
1. listopad 2015

Byli jsme u zakončení výstavy EXPO 2015

Pokusy v pomyslné laboratoři
Na konci října skončilo v Miláně EXPO 2015, které se setkalo s mimořádným zájmem návštěvníků. Denně do prostor světové výstavy zavítalo kolem 100 000 zájemců o novinky z různých koutů světa. Českým pavilonem, který v závěrečném hodnocení získal třetí místo za architekturu, každý den procházelo průměrně 37 000 osob.

Velmi úspěšnou českou misi v Itálii završilo pardubické Uskupení Tesla za výrazné podpory technických složek Východočeského divadla, které pomohly s light designem, projekcí a ozvučením netradiční prezentace. UTesla pro návštěvníka připravila vědecko-uměleckou kulturní produkci – její kulturní guerilla obsadila český pavilon s celodenním programem, který čerpal inspiraci mimo jiné v legendě o vzniku znaku města, v níž byl kůň Ješka z Pardubic v roce 1158 přeťatý vpůli při opouštění právě italského Milána.

„Možnost a čest účastnit se světové výstavy EXPO 2015, navíc 28. října v Den české státnosti, byla pro nás obzvláště silnou výzvou, a tak jsme ve spolupráci s Východočeským divadlem připravili dvě roviny programů probíhajících jak v interiéru, tak i exteriéru českého pavilonu v podobě vystoupení Colours of Pardubice a instalací Chemical Agents Pardubice,“ říká Alexandra Prokopová z Uskupení Tesla.

Návštěvníci českého pavilonu nejdříve narazili na pardubickou celnici, která byla středem zájmu velkého počtu cizinců, a to zejména díky razítku „Předci jedou za zadky“ a také razítkům s přední a zadní částí koně, které diváci dostávali do „pasů“. Propojení obou koňských částí pak symbolicky spojovalo historické letopočty 1158 a 2015.

„Celá akce unikátním způsobem velmi intenzivně oživila český pavilon. Návštěvníci na přichystané umělecké instalace, interaktivní chemické exponáty, chemické experimenty, živá vystoupení chemiků i performance tanečníků Národního divadla velmi živě a zvídavě reagovali,“ uzavírá Alexandra Prokopová.
Radek Smetana


Chemická zahrádka
Projekce fotosyntézy a obrazy parobotů Adolfa Lachmana
Choreografie Rozpouštění - krystalizace
Chemické pokusy