VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
12. říjen 2016

Zavzpomínali jsme na Václava Havla

Ukrajinští herci s režisérem Břetislavem Rychlíkem na závěrečné děkovačce, foto Michal Klíma
11. října v Městském divadle hostovali herci Národního akademického divadla Ivana Franka z Kyjeva s inscenací Havlovy hry Asanace. Představení bylo uvedeno při příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin Václava Havla. Tragikomedii o skupině architektů připravujících demolici malebného středověkého městečka s ukrajinskými herci nastudoval režisér Břetislav Rychlík, jenž také před představením pozdravil diváky, kteří pak skvostné herecké výkony odměnili ovacemi vestoje (ty samozřejmě symbolicky patřily i Václavu Havlovi)!
Radek Smetana

Záštitu nad představením převzal primátor města Pardubice Ing. Martin Charvát.Režisér Břetislav Rychlík před představením, foto Michal Klíma
Asanace v podání ukrajinských herců, foto Michal Klíma
Asanace v podání ukrajinských herců, foto Michal Klíma
Představení bylo doprovázeno titulky, foto Michal Klíma
Břetislav Rychlík při rozhovoru pro Český rozhlas Pardubice, foto Michal Klíma
Poděkování ředitele divadla Petra Dohnala kolegům z Kyjeva, foto Michal Klíma