VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
17. srpen 2021

Podmínky pro diváky při návštěvě divadla

Návštěva představení je vzhledem k nařízení vlády podmíněna několika opatřeními:


- vstup je povolen pouze s respirátorem - lze je pořídit i v divadelním obchůdku ve foyer

- návštěvník je povinen písemně či elektronicky doložit jednu z následujících skutečností:
1. aplikaci druhé dávky očkování, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 14 dní
2. prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
3. negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
4. negativní rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, starý nejvýše 72 hodin 
5. potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o podstoupení rychlého antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce
Pokud nemáte možnost získat uvedená potvrzení, je možné absolvovat samotest na místě (lze ho zakoupit v divadelním obchůdku za 115 Kč) a prokázat se negativním výsledkem. Vzhledem k tomu, že vyhodnocení samotestu trvá min. 15 minut, přijďte, prosím, s dostatečným předstihem.
U dětí do 6 let není testování požadováno.

K dispozici samozřejmě jsou dezinfekční prostředky na ruce. Divadlo je pravidelně čištěno nanočističkou vzduchu Nano-Flow.

Předem mnohokrát děkujeme za dodržování nastolených podmínek, i díky Vám divadlo je a bude bezpečným místem!


Foto Michal Klíma