VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET
1. září 2014

Zveme na prohlídky zákulisí

Město Pardubice se již podvanácté připojuje ke DNŮM EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (European Heritage Days – zkr. EHD). Cílem akce je posílení historického povědomí a hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Dny evropského dědictví probíhají každoročně v září v mnoha městech a obcích po celé Evropě.


V rámci těchto dnů je možno zhlédnout dlouhou řadu kulturních a stavebních památek, které nejsou jinak běžně pro veřejnost přístupné. Jednotlivá města rovněž pořádají doprovodné kulturní a společenské akce.

Historicky první Dny otevřených dveří památek se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Na druhé evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Některé evropské země jako Nizozemí, Lucembursko, Malta, Belgie, Velká Británie (Skotsko) a Švédsko brzy poté zorganizovaly podobné akce jako Francie. V roce 1991 se tyto aktivity spojily pod značkou Dny evropského dědictví. Od roku 1996 se připojuje dalších 40 středo a východoevropských zemí včetně zbytku Spojeného království. O rok později se mezi účastnické státy zařadilo i Rusko. V roce 2000 se Dnů poprvé zúčastnilo všech 47 signatářských států Evropské kulturní konvence. V České republice se Dny evropského dědictví konají již od roku 1991.

Česká část letošních Dnů evropského dědictví bude slavnostně zahájena v pátek 5. září v Opavě, pardubičtí zájemci se otevření památek dočkají v neděli 14. září, kdy své prostory představí šestnáct historických objektů. Tradičně budou zpřístupněny kostely sv. Bartoloměje, sv. Jana KřtiteleBolestné Panny Marie (tzv. Kostelíček). Návštěvníci jistě uvítají možnost navštívit komentované prohlídky zámku, městské radnice, židovského hřbitova, Zelené brány, Přihrádku s městskou galerií, Východočeské galerie, Univerzity Pardubice (budovy na náměstí Čs. legií) či Machoňovy pasáže. Novinkou v programu bude otevření zvonice u kostela sv. Bartoloměje, kostela Zvěstování Panny Marie, Státního okresního archivuLarishovy vily na Zámečku.

Do programu Dnů evropského dědictví se samozřejmě zapojí i Východočeské divadlo, které na neděli 14. září chystá VELKÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN, jenž nabídne nejen prohlídku zákulisí historické budovy divadla, ale také výrobních dílen a zázemí Malé scény ve dvoře. Jako bonus budou v rámci Dne otevřených dveří představeny i jednotlivé divadelní profese. Prohlídky zákulisí budou z důvodu časové náročnosti jen dvě a začnou ve 13.00 a 15.00 hodin. Skupinky návštěvníků budou početně omezené a zájemci si musí za symbolických 30 Kč zakoupit vstupenky, které se prodávají v předprodeji VČD či přímo na místě před prohlídkami, ale s tím rizikem, že skupiny mohou být již plně obsazené.
Radek Smetana

Ladislav Špiner s Petrou Janečkovou při loňském Dni otevřených dveří představili nejen práci rekvizitářů, ale i svou dceru Karolínku, foto Luboš Jeníček