VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

Komerční produkty, reklama


Východočeské divadlo Pardubice (VČD) se stoletou divadelní tradicí patří dnes k nejnavštěvovanějším divadlům v ČR. VČD oslovuje za sezónu cca 150 000 diváků, čímž se již delší dobu řadí v ČR na třetí místo v návštěvnosti hned za Státní operu Praha a Divadlo na Vinohradech.

VČD provádí v rámci své doplňkové činnosti reklamní, agenturní a uměleckou činnost. V rámci této doplňkové činnosti získává peněžní prostředky pro podporu hlavní činnosti. Ty pak jsou používány na kvalitnější propagaci repertoáru, na získávání významnějších a uznávanějších umělců, režisérů a výtvarníků, na úhradu autorských práv především zahraničních dramatiků a v neposlední řadě na náročnější výpravy inscenací.

VČD působí na stálé scéně tj. v Městském divadle, kde se uskuteční ročně přes tři sta představení a akcí. Dále působí již tradičně na hradě Kunětická hora. Ročně uvádí na šedesát zájezdových představení v různých městech po celé republice a účastní se několika festivalů.

Při své reklamní a umělecké činnosti VČD nabízí smluvní spolupráci se sponzorskými partnery ve čtyřech úrovních odpovídajících svým rozsahem a významem označení sponzorského partnera jako partner VČD nebo významný partner VČD, hlavní partner VČD případně generální partner VČD.


V rámci spolupráce se sponzorskými partnery nabízí
VČD následující produkty:


A) Otištění loga případně upoutávky ve vydávaných tiskovinách

VČD vydává celou řadu tiskovin od plakátů, přes katalogy ročních nebo sezónních dramaturgických plánů až k měsíčním přehledům a  divadelním programům. Těmito tiskovinami je pravidelně adresně oslovováno cca 3000 – 5000 předplatitelů. Ročně navštěvuje přečdestavení a akce VČD více než sto padesát tisíc diváků, kteří přicházejí rovněž do kontaktu s vydávanými tiskovinami. Přehled vydávaných tiskovin s dalšími údaji uvádí následující tabulka:
 

Tiskovina Perioda tisku
za sezónu (rok)
náklad formát poznámka
Plakát – měsíční přehled 10 150 A1 kalendářní měsíc
Plakát – premiérový 7 – 8 150 A1 každá premiéra
Plakát – GRAND Festivalu smíchu 1 150 A1
Divadelní program inscenace 7 – 8 2 000 12x A5 každá premiéra
Divadelní kalendář 10 2 000 A4 kalendářní měsíc
Divadelní zpravodaj 10 5 000 5x A4 kalendářní měsíc
Katalog předplatného sezónní 1 3 000 3x A4
Katalog předplatného roční 1 3 000 3x A4
Katalog GRAND Festivalu smíchu 1 1 000 A5 28 str.
Nabídkový katalog představení 1 250 5x A4
Leták inscenace 7 – 10 500 A6 každá premiéra

B) Prezentace na www stránkách

VČD na webových stránkách informuje o své činnosti, repertoáru, programu představení, jednotlivých inscenacích, hereckém souboru, historii VČD atd. Prostřednictvím webové stránky je možno rezervovat vstupenky na jednotlivá představení. Partnerům divadla jsou nabízeny všechny běžné formy prezentace, včetně základního odkazu na webové stránky partnera.C) Distribuce propagačních materiálů v prostorách VČD a jeho scén

Významným partnerům je umožňována distribuce propagačních materiálů v prostorách VČD a jeho scén. U této formy propagace partnerů je kladen důraz na decentní způsob odpovídající společenské úrovni návštěvníků a reprezentativnosti prostor divadla.D) Distribuce propagačních materiálů poštovními zásilkami

VČD rozesílá pravidelně adresně svým abonentům Divadelní zpravodaje v počtu cca 3 500 ks měsíčně, premiérovým předplatitelům a  významným hostům pozvánky na premiéru v počtu 550 pohlednic 7 – 8 x ročně.

Katalogy předplatného jsou rozesílány 2 x ročně v celkovém nákladu 3 000 ks. Katalog GRAND Festivalu smíchu je rozesílán jednou ročně v počtu cca 2 000 ks.

1 – 2 x za rok jsou osloveni diváci s mimořádnou nabídkou v počtu cca 200.E) Zajištění účasti na významných akcích ve VČD

Pro své partnery zajišťuje VČD účast na vybraných a  dohodnutých představeních a akcích. Partnerům jsou poskytnuta místa v počtu podle významu a požadavku partnera v nejlepší kvalitě včetně lóží na prvním balkóně a včetně lóže se salónkem s možností občerstvení.F) Uvedení vlastního či dovozového představení pro uzavřenou skupinu partnera

VČD zajišťuje pro své partnery podle přání vlastní či dovozové představení, a to buď pro celou kapacitu divadla tj. max 480 míst, nebo pro dohodnutý počet hostů partnera s tím, že zbytek vstupenek je dán do volného prodeje. Minimální doporučený počet hostů pro „uzavřené“ představení je 250 nebo 120 hostů odděleně na prvním balkóně a v lóžích.

Obdobně lze zajistit „uzavřená“ představení i na dalších scénách, jako je hrad Kunětická hora, pardubický zámek apod.

Na požadavek partnera lze po dohodě připravit komponovaný pořad k výjimečným příležitostem partnera.

Na všechny akce je možno zajistit pohoštění pro hosty podle požadavku partnera.G) Pronájem prostor VČD pro akce partnera

VČD pronajme partnerovi prostory VČD pro uspořádání vlastní akce jako např. výročí firmy, setkání zaměstnanců a obchodních partnerů, školení, přednášky, reprezentační plesy atd. K těmto akcím bude na požadavek partnera zabezpečen technický a jevištní provoz.          Na všechny akce je možno zajistit pohoštění pro hosty podle požadavku partnera. (Vlastní akci partnera lze doplnit o vlastní či dovozové představení nebo koncert podle nabídky ad. F viz výše).

Pro obchodní jednání, uvítání významného hosta a jinou slavnostní příležitost pronajme VČD partnerovi salónek pro cca dvanáct osob napojený na čestnou lóži divadla s možností pohoštění podle požadavku partnera.H) Spolupráce na jednotlivých projektech

VČD nabízí svým partnerům spolupráci na jednotlivých mimořádných projektech. V současné nabídce je finanční účast na těchto akcích: – GRAND Festivalu smíchu. – v  Příspěvek na mimořádné provedení inscenace (autorská práva, významný umělecký host inscenace, mimořádná výprava inscenace) jako sponzor inscenaceI) Prezentace na čestné tabuli ve foyer VČD

V prostorách  VČD je trvale umístěna čestná tabule partnerů se zřetelem na význam partnera.J) Informace

tel: 466 616 411, vcd@vcd.cz