VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

Luděk Vojtěchovský – Abstraktní kompozice (8. června – 23. října 2019)


Luděk Vojtěchovský se narodil 11. srpna 1959 v Čáslavi. Vyučil se reprodukčním grafikem, poté studoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Absolvoval přes 130 výstav po celém světě. Je členem fotografické skupiny Outside3. Obdržel několik medailí FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique – Mezinárodní federace umělecké fotografie). Žije a pracuje v Pardubicích.

„Luděk Vojtěchovský nedbá na lákání neustále nově vynalézaných perfektních fotoaparátů, které po cvaknutí závěrky zhotoví jakoukoliv fotografii. Raději se zavírá v temné komoře pod zvětšovacím přístrojem, aby na bílé ploše citlivého fotopapíru nebo negativu vytvořil fotografii podle vlastních představ. V harmonii šedí přes bílou až k sametově černé. Z vlastního rozhodnutí osamělý chodec mezi lovci náhodných setkání,“ řekla o autorovi výtvarnice a fotografka Běla Kolářová.


Slova Libora Fialy k vernisáži výstavy: „Fotografický obraz se vytváří na základě existující skutečnosti, to znamená, že musí nějakým způsobem uchopit realitu, čili stavět z již existujících prvků. Ani masový rozvoj digitálních médií, přímo související s velmi dynamickým technologickým pokrokem, nemůže tuto podstatu fotografie změnit. Proto Anna Fárová považovala fotografii za analytickou. Podle ní nemůže být syntetická jako malířský či grafický obraz, protože ten vytváří celý svět, je komponován, zpracováván, tvořen ve více fázích.
Luděk Vojtěchovský ve svých nefigurativních obrazech na začátku tvůrčího procesu zabírá existující realitu, drobné věci každodenního života, aby v dalším kroku tvorby, veden svým citem, obrazností a snovými vizemi, zkomponoval v originální fotografické disciplíně věc nevídanou – syntetický obraz. Jeho aranžované kompozice se proměňují v alternativní ucelené světy, v unikátní syntézy formy a obsahu s jakýmsi kruhem významů uvnitř nich a s výrazným magickým působením. Jejich síla a přesvědčivost vychází z primární idey tvořit v souladu se subjektivně chápanými uměleckými zákony, odvozenými od kánonů klasického a moderního umění. Inspirační vzory mu potvrdily správnost vnitřně cítěného směřování k nekompromisním, oproštěným variantám obrazové harmonie a řádu.
I když fotografické, jsou to světy s úplnou výtvarnou formou, v které dominují dvě entity celého jeho životního tématu – prostory s metafyzickými přesahy a oduševnělé a duchovní světlo. S myšlenkou na čistý, zminimalizovaný přednes, do kterého by obtiskl své vidění vícevrstevnatosti každodenního lidského života, fotografoval staré lidi, cikánské děti i fragmenty měst v linii citlivého dokumentu a vizualistických výseků, aby nakonec v tvorbě logicky navazující zrealizoval své vize, vedené obdivem k celkovému uspořádání světa. Archetypálnost stavebných prvků spolu s neobyčejně krásnými a náročnými polohami šedé, prozařované vnitřním světlem, evokují velmi příhodně jeho podstatu.
V uceleném toku práce Luďka Vojtěchovského je linie přírodnin tou, v níž se nejvýrazněji zrcadlí tvůrčí principy jeho výtvarné řeči. Prvky přírody, odloučeny od přirozeného okolí a izolované formátem, ztrácejí své obvyklé určení, jsou zasazeny do výtvarných vztahů, v nichž nabývají magického vzhledu, získávají obsah a nesou poselství. Spojením organického univerza přírodních struktur s abstraktním prostorem, až s jakýmsi kontinuem bez počátku a konce, se před námi umělecky velmi přesvědčivě a slohově čistě obnažuje princip našeho bytí. Každý jedinečný přírodní prvek je kvintesencí samotné Přírody, ta je součástí kosmické rovnováhy, harmonie a řádu.
Tvorba Luďka Vojtěchovského dozrála v tichém soustředění intenzivní a dlouholetou prací k vysoké kvalitě a českému výtvarnému umění přinesla zcela ojedinělý vklad (parafráze slov Lubomíra Netušila).“Bližší informace o díle Luďka Vojtěchovského naleznete na www.ludekvojtechovsky.com.


Předešlé výstavy:

SOUČASNÁ VÝSTAVA: Martin Došek (4. května – 16. října 2024)


Ywetta Sarah Nikel (24. února – 30. dubna 2024)


Pavel Matuška / USMÍVÁNÍ (16. prosince 2023 – 21. února 2024)


Adriana Marci (28. října – 13. prosince 2023)


Milan Hencl (17. června – 25. října 2023)


Martin Mejdlo Mejtský (20. května – 15. června 2023)


Ondřej Petrlík (25. února – 17. května 2023)


Robert Bellan / AkrylArt 2022 (17. prosince 2022 – 22. února 2023)


Jan Svoboda (22. října – 14. prosince 2022)


Alena Šinková / SKLENĚNÉ OBRAZY (11. června – 19. října 2022)


Vendula Henclová – JINÉ SITUACE (23. dubna – 8. června 2022)


Jiří Vavřina (26. února – 19. dubna 2022)


Václava Macků (4. prosince 2021 – 23. února 2022)


Josef Mathias Minařík (9. října – 1. prosince 2021)


Oldřich Bubák / DO ŠROTU (26. května – 6. října 2021)


Vendula Henclová – Divadlo a film (1. října – 11. listopadu 2020) – z důvodu pandemie covidu ZRUŠENO


Lukáš Kadlec (14. března – 30. září 2020)


Lenka Dobešová – obrazy & Jiří Vašica – sochy (4. února – 12. března 2020)


Petr Fischer – Světlo / Prostor / Dialog (14. prosince 2019 – 3. února 2020)


Jarmila Jiravová – obrazy & Petr Novák – sochy (26. října – 11. prosince 2019)


Krzysztof Bartnik – Akvarely (11. května – 7. června 2019)


Tomáš Sejkora (23. března – 2. května 2019)


Ivo Jansa (23. února – 20. března 2019)


Dagmar Karell (15. prosince 2018 – 20. února 2019)


Miloš Chromek / Monochromatika (13. října – 13. prosince 2018)


Eva Francová (20. května – 10. října 2018)


Jitka Píšová – Slavíková (3. dubna - 17. května 2018)


Jiří Šindler (10. března - 3. dubna 2018)


Jana Baboráková - TŘI (16. prosince 2017 - 8. března 2018)


Jaroslav Svoboda - akty a akvarely (21. října 2017 - 13. prosince 2017)


Taťána Ludvíková Dědourková - Zahrady (24. června 2017 - 18. října 2017)


CESTY 2017 - scénografie, malby, kresby, grafiky, fotografie i plastiky v dílech přátel Jana Jünglinga (13. května - 21. června 2017)


Lucie Staňková (4. března - 10. května 2017)


Emma Margaret Smith - Divadelní soubory (3. prosince 2016 - 1. března 2017)


Pohledy do minulosti Pardubic - historické pohlednice sběratele Tomáše Macáka (15. října 2016 - 1. prosince 2016)


Boris Šlechta (23. dubna 2016 - 13. října 2016)


Dalibor Borovec (27. února - 21. dubna 2016)


Ivan Baborák (19. prosince 2015 - 25. února 2016)


Jiří Vavřina (17. října - 16. prosince 2015)


Šárka Hrouzková (22. dubna - 14. října 2015)


Marek Brodský (19. února - 21. dubna 2015)


The Tap Tap načerno (21. ledna - 18. února 2015)


Dušan Křivský (6. prosince 2014 - 20. ledna 2015)


Vít Bouček (11. října - 4. prosince 2014)


Obrazy členek výtvarného kurzu pro dospělé při DDM ALFA Pardubice – Polabiny (14. června - 9. října 2014)


Aleš Formánek (26. dubna - 13. června 2014)


Jaroslav Jebavý (14. února - 24. dubna 2014)


Milan Krynek (7. prosince 2013 – 13. února 2014)


Jan Dinga (19. října - 5. prosince 2013)


Jarmila Jiravová (27. dubna - 18. října 2013)


Rudolf Pollák (16. února - 25. dubna 2013)


Miloš Fic (15. prosince 2012 - 14. února 2013)


Zdeněk Sigmund (13. října - 14. prosince 2012)


Petr Moško (12. května - 11. října 2012)


Marta Benešová – Břehová (31. března - 10. května 2012)


Karel Kafka (25. února - 30. března 2012)


Klára Klose (7. ledna - 24. února 2012)


Blanka Bohdanová (10. prosince 2011 - 6. ledna 2012)


Jindřich Hegr (15. října - 8. prosince 2011)