VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

William Shakespeare / HAMLET

Premiéra 6. a 7. prosince 2008 v Městském divadle, derniéra 7. června 2011

Nejhranější divadelní hra na světě o nejstarším tématu všech dob. Být, či nebýt?

Josef Pejchal, foto Radovan Šťastný
Josef Pejchal, foto Radovan Šťastný

Máme se snažit vydržet všechno, co přichází, bez přípravy, bez možnosti cokoliv zopakovat a s mizivou šancí na úspěch? Anebo to raději zabalit hned a s elegancí odejít na jiný svět? Bojovat a prohrát, anebo se vzdát? Snažit se přizpůsobit zkaženému, hnusnému a nepřejícímu světu kolem nás, anebo mu ukázat sílu svého idealistického mládí i za cenu prohry? Vzdát se svého života i své lásky? Bude to mít smysl? Hra, která nepřináší příliš odpovědí, ale dává mnoho otázek, patří v repertoáru divadla k jednomu z jeho hlavních proudů, který představuje velká díla světové dramatiky. 

Režie: Jiří Seydler

Překlad: Jiří Josek
Scéna: Ján Zavarský j. h.
Kostýmy: Tomáš Kypta j. h.
Hudba: Jiří Šlupka Svěrák
Dramaturgie: Jiří Josek j. h., Tomáš Syrovátka
Šermy: Pavel Konvalina j. h.

OSOBY A OBSAZENÍ:
Král ... Jan Hyhlík
Královna ... Romana Chvalová
Hamlet ... Josef Pejchal
Corambis ... Zdeněk Rumpík
Leartes ... Martin Mňahončák, Miroslav Tichý
Ofélie ... Marie Málková
Horacio ... Jan Musil
Duch ... Josef Vrána
Rossencraft ... Jan Grundman j. h.
Gilderstone ... Martin Chamer j. h.
Fortenbras ... Radek Žák
Marcelus ... Pavel Novotný
Bernardo ... Alexandr Postler
Cornelius ... Jiří Kalužný
Herci ... Pavel Novotný, Jiří Kalužný, Leopold Běhan j. h., Barbora Obozněnko j. h.
Hrobník ... Alexandr Postler
Vesničan ... Jiří Kalužný
Montano ... Leopold Běhan j. h.
Kněz ... Pavel Novotný
Dvořan ... Leopold Běhan j. h.
Družina, vojáci, dvořané

Inspice: Jiří Vojíř
Nápověda: Naďa Krůlová