VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

Vladislav Vančura – Jiří Seydler / MARKÉTA LAZAROVÁ

Premiéra 17. a 18. října 2009 v Městském divadle, derniéra 26. května 2011

Jeden z nejsilnějších příběhů české klasiky o tom, že i uprostřed zla se rodí láska.

Petra Tenorová, Radek Žák, Josef Vrána, Kristina Jelínková, Miloslav Tichý, Ladislav Špiner a Tomáš Krtička, foto Radovan Šťastný
Petra Tenorová, Radek Žák, Josef Vrána, Kristina Jelínková, Miloslav Tichý, Ladislav Špiner a Tomáš Krtička, foto Radovan Šťastný

Svět je kruté místo. Člověk není o nic lepší. Život bez Boha a bez citu k bližnímu je prázdný. A přece, je-li lidská duše sebeobtíženější hříchem, ruce potřísněné krví a srdce zatvrzelé, stane se zázrak. Z násilí a hrubosti zrodí se láska, jediný nepominutelný úděl člověka na pouti mrazivě nekonečným vesmírem a palčivě konečným životem.
Vančurova MARKÉTA LAZAROVÁ inspirovala filmového režiséra Františka Vláčila, před dvaceti lety ji v Pardubicích nazkoušel režisér Michael Tarant, dnes se k hlubokému příběhu ve vlastní působivé dramatizaci vrací Jiří Seydler.

Scéna: Dana Hávová j. h.
Kostýmy: Tomáš Kypta j. h.
Hudba: Jiří Šlupka Svěrák
Šermy: Pavel Konvalina j. h.
Dramaturgie: Tomáš Syrovátka 

Režie a dramatizace: Jiří Seydler

OSOBY A OBSAZENÍ:
Šašek ... Václav Dušek
Kozlík ... Josef Vrána
Kozlíková ... Romana Chvalová
Stará Kozlíková ... Zdena Bittlová
Mikoláš ... Radek Žák
Jan ... Ladislav Špiner
Jiří ... Martin Mejzlík
Alexandra ... Kristina Jelínková
Jejich sestra ... Eliška Dohnalová j. h. / Hana Weiserová j. h.
Lazarová ... Jindra Janoušková
Lazar ... Jiří Kalužný
Markéta ... Petra Tenorová
Hejtman Pivo ... Zdeněk Rumpík
Rytíř Sovička ... Pavel Novotný
Kristián ... Miloslav Tichý
Hrabě Kristián ... Jan Hyhlík
Abatyše ... Dagmar Novotná
Ozbrojenci ... skupina Zubři

Inspice: Martina Mejzlíková
Nápověda: Jana Voldánová