VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

ONO SE LETĚLO

Premiéra 2. listopadu 2023 na Malé scéně ve dvoře

Poetický večer z básní a črt nejpřekládanějšího českého básníka Miroslava Holuba.

Romana Chvalová a Jiří Šlupka Svěrák, foto Petr Šedivý
Romana Chvalová a Jiří Šlupka Svěrák, foto Petr Šedivý

Ke stému výročí narození jednoho z nejznámějších českých básníků na světě.

Miroslav Holub (13. září 1923 – 14. července 1998) patří k nejpřekládanějším českým básníkům, jeho verše byly přeloženy asi do čtyřiceti jazyků. Skromně to vysvětloval tvrzením, že jeho „poezie všedního dne“ se snadno překládá. K jeho světovosti ovšem přispěla i jeho hlavní profese, imunologie. V tomto vědním oboru dospěl na špičkovou úroveň, napsal 150 vědeckých prací a o jeho výzkumnou práci byl mimořádný zájem v zahraničí. Jako vědecký pracovník navštívil Anglii, Německo, Francii, Irsko, Řecko, Čínu, Indii, Izrael, Austrálii, Mexiko, pravidelně i dlouhodobě pobýval ve Spojených státech amerických. Jeho profesní kontakty mu příležitostně umožňovaly i tvůrčí pobyty a publikaci v zahraničí.

Většina jeho básnického díla vyšla v angličtině, jeho básně zdobily i vozy londýnského metra a existuje britský básnický klub s názvem Holub. (A jménem Miroslavholub byla pojmenována planetka obíhající v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, objevená 27. listopadu 1995.)

O to méně se o něm vědělo doma a dnes se na něho pomalu zapomíná. Po roce 1968 upadl v nemilost a znovu začaly jeho knihy vycházet až v polovině 80. let. Roku 1982 sice vyšla nenápadná sbírka Naopak, ale v mizivém nákladu. Dlouho nebyl oficiálně uznáván jako spisovatel a jako vědec byl znám jen v poměrně úzkém okruhu odborníků z oboru.


STRUČNÁ ÚVAHA O SMRTI
Mnozí se činí,
Jako by se ještě nenarodili. Tím časem však
William Burroughs, tázán studentem,
Zda věří v posmrtný život,
Pravil:
– A jak to víte, že jste ještě neumřel?Připravil: Jiří Seydler

Hudba: Jiří Šlupka Svěrák
Dramaturgie: Jana Pithartová


Účinkují
Romana Chvalová a Jiří Šlupka Svěrák


Inspice: Zuzana Šebková