VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

PAŠIJE

Premiéra 16. června 1990, derniéra 7. července 1991

Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista