VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

Reginald Rose / DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ

Premiéra 7. a 8. ledna 2012 v Městském divadle, derniéra 28. listopadu 2014 (II. derniéra 21. dubna 2015)

Soudní drama za zavřenými dveřmi. Tucet porotců, kteří rozhodují o vině či nevině a kteří na sebe v zápalu boje prozradí víc, než chtějí. Hra o nejisté pravdě, o předsudcích většiny, sobeckosti, ale také o síle lidskosti a o tom, co zmůže jednotlivec stojící sám mezi všemi.

Josef Pejchal, Josef Vrána, Radek Žák, Petr Kostka, Jan Hyhlík, Petr Dohnal a Jan Musil, foto Jiří Sejkora
Josef Pejchal, Josef Vrána, Radek Žák, Petr Kostka, Jan Hyhlík, Petr Dohnal a Jan Musil, foto Jiří Sejkora

Vinen, či nevinen? Soudní drama za zavřenými dveřmi.

V justičním systému, kde o vině či nevině nerozhoduje soudce, ale porota, která má v rukou život či smrt obžalovaného, ztrácí postupně domnělé důkazy svou objektivitu a spíše než o činech podezřelého svědčí jejich interpretace o životě a povahách těch, kteří rozhodují. Zdánlivě jasný případ vraždy nevzbuzuje zpočátku žádné pochybnosti. Přesto se mezi dvanácti „spravedlivými“ najde jeden, jemuž tíha ortelu rozhodujícího o elektrickém křesle připadá příliš veliká na to, aby bylo možné vyřknout verdikt bez diskuse. Zdánlivě formální a zbytečná šance na obhajobu však vede k pochybnostem. Fakta ztrácejí svou jednoznačnost, jakmile padnou nové otázky či se objeví další souvislosti. Důkazy viny začínají svědčit pro nevinu. Souboj dvanácti mužů rozhněvaných pro pravdu, vlastní ješitnost, sobectví, etické i přízemní egoistické zájmy obrací naši pozornost od obžalovaného k životům a povahám těch, kteří soudí a kteří nejen, že nejsou bez viny, ale kterým nechybí mnoho, aby svévolně „hodili kamenem“. Dvanáct povah bylo vzorkem společnosti v době, kdy ve filmovém zpracování dramatu hrál Jiří Voskovec, a je jím i dnes, kdy se pod vlivem zrelativizovaného poměru k pojmům, jako je dobro či pravda, přiklání filosofický postoj většiny na stranu cynického pragmatismu a k sociálním předsudkům na úkor tradičních hodnot solidarity, odpovědnosti za druhé a pomoci bližnímu.

Překlad: Bedřich Becher

Režie: Petr Kracik j. h.
Scéna: Jaroslav Milfajt j. h.
Kostýmy: Tomáš Kypta j. h.
Dramaturgie: Tomáš Syrovátka

Osoby a obsazení:
PŘEDSEDA POROTY ... Petr Dohnal
POROTCE č. 2 ... Josef Pejchal
POROTCE č. 3 ... František Švihlík j. h.
POROTCE č. 4 ... Ladislav Špiner
POROTCE č. 5 ... Jan Musil
POROTCE č. 6 ... Radek Žák
POROTCE č. 7 ... Tomáš Lněnička j. h. (původně roli nastudoval Josef Vrána, který však na počátku sezóny 2014/15 odešel do angažmá v Moravském divadle Olomouc)
POROTCE č. 8 ... Petr Kostka j. h.
POROTCE č. 9 ... Jan Hyhlík
Porotce č. 10 ... Pavel Novotný j. h. (od sezóny 2014/15 je na "volné noze")
POROTCE č. 11 ... Jiří Kalužný
Porotce č. 12 ... Alexandr Postler
Soudní sluha ... Jindřich Kratochvíl j. h.

Inspice: Jiří Vojíř
Nápověda: Jana Voldánová

délka: 2 hodiny 10 minut